Hallå där, Ann-Britt Hellmark…

... på Huddingegymnasiet som tillsammans med kollegorna Stefan Bengtsson och Linda Rosengren deltar i Blankspot-projektet!

Vad är Blankspot?

På Huddingegymnasiet har några elever och lärare påbörjat ett samarbete med journalisten Martin Schibbye, mediestrategen Brit Stakston och projektet Blankspot. Blankspot vill få elever att förstå vad journalistik och media är – och vad det betyder för vårt demokratiska samhälle. På köpet får eleverna kunskap om källkritik och sina egna medievanor – både som konsumenter och producenter av media.

Varför ville ni medverka i projektet?

Vi tycker att samarbetet passar väl in i skolans profil som en samarbetsskola till Amnesty, inom ramen för Skola för mänskliga rättigheter. HGY är en av 20 skolor, spridda över hela landet, som samarbetar med Blankspot.

Vad innebär samarbetet?

Samarbetet innebär bland annat att två klasser – en åk 1 och en åk 2 samhällsvetenskapsprogrammet – följer Martin Schibbye när han ger sig iväg på en reportageresa till Eritrea i november. Eleverna följer hans resa och kan ge förslag på vilka reportage han ska skriva och vilka frågor han ska ställa när han är på plats. Kommunikationen mellan Martin och eleverna sker via en sluten Facebookgrupp.

Martin vill också ha en fortlöpande diskussion om medieetik – vad är okej att skriva och rapportera samt hur? Fokus kommer att ligga på frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och diktatur.

Utöver att följa Martin Schibbye i fält kommer eleverna att arbeta med olika övningar från Blankspot i medie- och informationskunnighet på lektionstid med sina lärare i svenska och samhällskunskap.


Läs mer om projektet på Blankspot: Journalistiken in i klassrummet

Artikel från Mitt I Huddinge 7 oktober 2017: Huddingeelever hjälper Schibbye i Eritrea

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*