Hallå där Annette Hellström…

...som uppmärksammats i media för ditt arbete med språkprojektet "Alla kan följa med i förskoleklass"!

1. Vad är ”Alla kan följa med i förskoleklass”?

Det är ett projekt som syftar till att ge alla förskoleklasselever en chans att bli läs- och skrivberedda oavsett funktionsförmåga. Vi arbetar under läsåret efter Bornholmsmodellen som utvecklar fonologisk och språklig medvetenhet. Vi startade 2013 med en skola i kommunen, men nu är de flesta skolor (som har förskoleklasser) med i projektet. Ledorden är kontinuitet, minst tre gånger per vecka, 15-20 minuter, och systematik. Bornholmsmodellen har en tydlig struktur som är lätt att följa. Ett par mätstationer under läsåret gör att vi kan upptäcka, identifiera och åtgärda språkliga hinder redan i förskoleklass.

2. Vad har ni lärt er när ni har jobbat så här?

Vi har sett (genom att kartlägga eleverna i början och i slutet av läsåret) att det i varje klass finns en stor variation i var eleverna befinner sig inom fonologisk och språklig medvetenhet. Variationen behöver mötas upp med att skapa utvecklingsgrupper så att eleverna får stimulans där de befinner sig och på så sätt kan de fortsätta att utvecklas.Vi har lärt oss att det behöver finnas vissa förutsättningar för att pedagogerna ska kunna utföra arbetet. Förutsättningarna är tid för reflektion och planering, rum för att kunna dela in eleverna i utvecklingsgrupper, kompetens om språkutveckling och språklig medvetenhet och mångsidigt användbart materiel. Vi behöver ett långsiktigt hållbart system som säkerställer att alla förskoleklasselever får chansen att bli läs- och skrivberedda och att de som behöver får uppföljning i detsamma under åk 1.

3. Hur delar ni med er av er kunskap på din arbetsplats?

Implementeringen pågår fortfarande och vi har regelbundna träffar för dem i specialpedagogisk funktion som har överblick över arbetet i förskoleklasserna. Vi behöver följa utvecklingen av implementeringsarbetet tills modellen är inbyggd i systemet på skolorna. På Huddinge Visar berättade jag om arbetet med ”Alla kan följa med i förskoleklass”.

4. Har du något du vill rekommendera dina kollegor att prova eller göra?

Efter många år som specialpedagog har jag mött många elever med misslyckanden i bagaget. Vi måste vända och förändra och satsa på tidiga insatser så att vi får fler som lyckas och får en bra skolgång och färre som misslyckas. Vad kan vara viktigare än att läsa och skriva för att kunna följa med i skolan? Hur ska vi kunna skapa en likvärdig undervisning oavsett funktionsförmåga?

Sist vill jag skicka ett stort tack till alla er som arbetar i förskoleklass och gör ett fantastiskt arbete varje dag! Ni är med och förändrar och förbättrar möjligheterna för eleverna.


 

SPSM och Skolvärlden har skrivit om Annettes arbete med projektet. 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Kontakta Annette om du vill veta mer!