Hallå där Åsa Bolin och Åsa Scherrer…

...på Stenmoskolan som har startat en ny blogg i bloggnätverket!

Åsa Bolin och Åsa Scherrer
1. Ni har en ny blogg på Pedagog Huddinge, ”Kollegiet utvecklar undervisningen” – vad kommer den att handla om?

I vår blogg vill vi visa på hur vi använder oss av en lärandeteori för att utveckla undervisningen och vad det ger för resultat på elevernas lärande. Vi vill också berätta hur vårt kollegiala lärande fungerar i praktiken.

2. Ni pratar om ämnesdidaktiskt kollegium, learning studys och variationsteori – vad är det?

Att arbeta i ett ämnesdidaktiskt kollegium handlar inte om att dra igång ett nytt projekt, utan om att starta en process. Målet är att skapa arbetsformer som får lärarna att bli säkrare i sin undervisning och få metoder att utvärdera sin undervisning utifrån tydliga mål och elevers lärande. Den formativa bedömningen är en naturlig del i denna process och utgör hela tiden grunden för undervisningen.

Vad görs möjligt att lära genom vår undervisning? För att kunna svara på den frågan behöver vi analysverktyg och vi har valt att utgå från en lärandeteori; variationsteorin. Variationsteorin har sin grund i Ference Martons forskning och fenomenografin (Marton & Booth, 2000).

3. Vilka är ni?

Åsa Bolin är 1-7 lärare i matematik och NO. Jag har dessutom vidareutbildat mig till speciallärare i matematik på Stockholms universitet.

Åsa Scherrer är lågstadielärare och förstelärare i matematik. Jag har studerat matematikämnets didaktik och Learning study på Stockholms universitet.

Vi arbetar på Stenmoskolan i Fullersta rektorsområde som speciallärare och ämnesutvecklare. Vi har både erfarenhet av att handleda kollegor i bland annat Matematiklyftet. Vi går nu en handledarutbildning i ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium) vid Göteborgs universitet.

4. Vilka tycker ni ska läsa bloggen?

Alla som är intresserade av att analysera och utveckla undervisningen där elevernas lärande står i fokus kan läsa bloggen. Vår förhoppning är att vår blogg ska kunna ge bra exempel på hur en sådan undervisning planeras, genomförs och utvärderas. För dig som är skolledare, lärare och utvecklingsansvarig kan det vara intressant av att följa oss på Pedagog Huddinge.


 

Gå vidare till bloggen!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*