Hallå där, Joakim Andersson…

...biträdande rektor på Solfagraskolan, som är först i Huddinge med fjärrundervisning! Skolan har hittat ett sätt att erbjuda modersmålsundervisning på nordsamiska, trots att det bara är en elev som läser det.

Hur har ni gjort för att kunna möta elevens önskemål, trots att han är ensam om språket?

Vi har en elev i årskurs fem som har nordsamiska som modersmål och samma arrangemang görs även på Myrängsskolan för ett yngre syskon. Det var modersmålsenheten och Thomas Lindholm som samordnade tillsammans med Lycksele kommun. Thomas hade under en längre tid sökt efter en lärare i nordsamiska och det visade sig inte vara helt enkelt. Jag fick frågan om vi kunde ombesörja det rent praktiskt. Jag tyckte idén var både spännande och praktisk och på den vägen är det. Så svaret var såklart enkelt – ”vi kör!”

Hur fungerar det rent praktiskt?

Eleven har ett Googlekonto som han loggar in på och sedan hålls undervisningen via ett så kallat videomöte i Google. Eleven har tillgång till Googles olika funktioner som Kalender, Drive och Classroom. Genom dessa olika verktyg kan sedan eleven välja rätt lektion via en inbjudan från läraren i sin Googlekalender. Genom att acceptera “lektionen” i kalendern kopplas eleven vidare till ett videosamtal. Det enda som är styrt är tidpunkten.

Det är i dagsläget en timmes undervisning per vecka. Till sin hjälp har eleven ett headset för att kunna prata med läraren. Datorn behöver ju också vara utrustad med en kamera och det är ju standard numera. Via Driven kan eleven och läraren dela dokument och i Classroom kan eleven få olika uppgifter och läxor. Men så här i början handlar det mycket om att bygga en relation elev/lärare samt få ordning på all teknik. Allt har så här i början fungerat mycket bra!

Vad tycker eleven om undervisningssättet?

Han är väldigt nöjd och tycker det fungerar väldigt bra.

Vilka fördelar finns det med fjärrundervisning?

Största fördelen är ju såklart att man inte är platsberoende och att det är en väldig flexibel undervisningsmetod.

Ser ni andra användningsområden för den här typen av undervisning?

Spontant så tror jag metoden skulle kunna användas när elever är så kallade hemmasittare, vid längre tids sjukfrånvaro eller anpassad studiegång. Det är ett mycket bra sätt att hålla en regelbunden kontakt med en elev. Det är ju såklart begränsat i att man inte träffar varandra rent fysiskt, men ett bra komplement eller vid situationer som av olika anledningar kräver att man som skola tänker lite utanför ramarna.

Det finns ett regelverk som Skolverket tagit fram och i dagsläget är det begränsat vad man får göra.

Mer info hittar ni här:

Skulle ni rekommendera detta till andra?

Absolut, det är ett mycket enkelt sätt att arbeta på. Och jag vet att flera skolor i kommunen använder Google. Vi får inte glömma Google är ett oerhört vasst digitalt verktyg som har stora möjligheter.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*