Hallå där, Kerstin Gelfgren…

... verksamhetschef för grundskolan, som leder arbetet med de kommunövergripande förstelärarna.

Kerstin Gelfgren

1) Vad är en kommunövergripande förstelärare och varför har vi sådana?

Sedan 2014 har vi arbetat med kommunövergripande förstelärare, eller KÖF:are som de också kallas. De är anställda centralt på 20% och vi har KÖF:are i Matematik (2), Svenska/Sva (2), NO/teknik (2), SO (2), idrott, engelska, bild, slöjd, hem-och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål, grundsärskola och musik.

Uppdraget är på tre år och arbetet leds av en styrgrupp bestående av mig, rektorerna Stefan Frohm, Solfagraskolan, och Kicki Holmgren- Larsson, Utsäljeskolan, samt Peter Nyberg och Kerstin Zirath från utvecklingsenheten.

Vi strävar efter en ännu bättre undervisning för alla elever i kommunen och en ökad likvärdighet och arbetar för det genom den här organisation . Utgångspunkten är att utveckla det kollegiala lärandet på skolorna, men också mellan förvaltningen och verksamheterna.

2) Hur ser deras uppdrag ut?

Om det ska ske en utveckling är det viktigt att arbetet utgår från de specifika behov som finns på de olika skolorna och inom de olika ämnena. KÖF:arna har därför kontaktpersoner på alla skolor som de jobbar mot. De genomför också centrala ämneskonferenser en gång per termin. Dessutom ordnar de workshops utifrån de önskemål som uppkommer. Just nu är det till exempel många som efterfrågar workshops kring hur IKT kan utveckla undervisningen och förbättra resultaten.

Som utgångspunkt i sitt arbete har de ett material som kallas ”Undervisningspaketet”. Det är ett material som bygger på Skolverkets allmänna råd och som kan användas för att få med alla bitar i planeringen av den egna undervisningen.

3) Hur kan man ta del av deras arbete och vad är på gång?

Inom kort kommer det att startas en KÖF-blogg på Pedagog Huddinge, men redan nu är det KÖF:are som redan bloggar och fler är på gång. Det går utmärkt att kontakta dem för tips och idéer! Det går också bra att höra av sig till Peter Nyberg eller Kerstin Zirath på utvecklingsenheten.

Den 16 mars är det dags för nästa centrala ämneskonferens och inom flera av ämnena ordnas workshops under februari.


 

En sammanställning av vilka som är KÖF:are och vilka skolor de arbetar på finns här.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*