Hallå där, Ola Bengtsson…

...biträdande rektor på Vistaskolan, som håller i det viktiga arbetet med att välkomna nya 6-åringar till skolan!

Ola Bengtsson vid datorn

1.Hur arbetar ni för att få till en bra övergång från förskolan till grundskolan?

Vi utgår från förvaltningens årshjul. För att skapa ett bra samarbete och relation med alla inblandade, försöker vi under tiden förklara hur vi på Vistaskolan gör när väl skolplaceringsbeslutet är klart. Det blir allt som allt tre delar. Utöver den processen tillkommer möten för barn med särskilda behov.

Del 1: Informationsmöte

Vid informationsmötet med vårdnadshavarna i januari berättar skolledningen om verksamheten, dess inriktning och mål. Vi svarar på frågor och beskriver generella delar av uppdraget och kopplar till läroplanen. Allt för att vårdnadshavarna ska ha bra koll inför ansökningsprocessen.

Del 2: Välkommen!

Skolplaceringarna är klara. I välkomstbrevet tillsammans med beslutet meddelar vi det fortsatta upplägget:

  • Föräldramöte
  • Skolbesök för barn och vårdnadshavare
  • Skolbarnsomsorg
  • Skolstart med inskolning

På föräldramötet hälsar skolledningen välkommen till Vistaskolan. Skolsköterska, specialpedagog, kökschef med flera presenterar sig – vi är många som jobbar runt barnen. Och därefter tar lärarna i förskoleklass över och berättar mer om den dagliga verksamheten.

Här får vårdnadshavarna möjlighet att lämna in önskemål inför arbetet med gruppsammansättningarna.

Del 3: Besök på förskolan, sommarbrev och skolstart

Efter föräldramötet bokar lärarna i förskoleklass tider med avlämnande förskolor. Vid besöket på förskolan får våra lärare chans att se de projekt som barnen arbetat med där och kan bygga vidare på i vår verksamhet.

I sommarbrevet kommer information till vårdnadshavarna, men också uppdrag/utmaningar till barnen att göra under sommaren inför skolstarten.

2.Vilka är framgångsfaktorerna i ert arbete?

Att göra processen känd i förväg och att göra den tydlig för vårdnadshavare (så de är lika förberedda/flexibla som barnen), att ha en engagerad personal och att följa förvaltningens gemensamma ansökningsprocess.

3.Vilka kloka ord eller tips, utifrån era erfarenheter, skulle du framhålla?

En förutsättning för allt arbete är en smidig ansökningsprocess. Har vårdnadshavarna upplevt problem där, är det något vi får jobba med efteråt. Vi satsar mycket på en bra start med vårdnadshavarna – det ger bra förutsättningar för ett fortsatt samarbete.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*