Hallå där Robert Nygren och Elisabeth Lindberg…

...som har skapat webben Idrott och Hälsa Huddinge!

Vad är Idrott och Hälsa Huddinge för slags webb?

Den är en webbsida för lärare som undervisar i ämnet Idrott och hälsa. Tanken med webbsidan är att man som verksam lärare i ämnet ska kunna få stöd i sitt arbete såväl vid planering och genomförande som vid bedömning och dokumentation. Här finns bland annat olika matriser till hjälp i detta arbete, det finns undervisningspaket inom olika lärområden, IKT i ämnet och länkar till användbara material och mycket mer.

Vi skapade webbsidan för att samla resultatet av det arbete som idrott och hälsa-lärarna i Huddinge kommun arbetat med i många år. Det är ett gediget arbete som vi vill dela med oss av. Vi har båda föreläst om vårt arbete och responsen har varit så stor att vi ville skapa ytterligare vägar för fler att få ta del av arbetet.

Hur har ni gått tillväga för att arbeta med den?

Tack vare en satsning som kommunen gjorde genom att ge oss båda tid att arbeta med detta, så blev drömmen om vår webbplats ett faktum. Vi har alltid trivts bra att få arbeta tillsammans och det känns fantastiskt att vi fick möjligheten att samla vårt arbete på detta sätt trots att vi inte längre är kollegor i vårt dagliga arbete.

Hur har ni tänkt kring innehållet?

I ett tidigt skede, precis när Lgr-11 utkom, tittade vi på upplägget i den. Vi utvecklade från kunskapsområden till något vi kom att kalla lärområden och skapade vår så kallade disposition. I den skulle det vara enkelt att navigera och kunna se progressionen inom varje lärområde från åk 1-9, alternativt kunna se vad som är lämpligt att arbeta med i respektive årskurs. Utifrån denna disposition skapade vi sedan många matriser som är tänkta att underlätta i det dagliga arbetet.

Arbetet har ständigt vidareutvecklats och omfattningen har vuxit med åren. Styrkan i vårt arbete är att det är drygt 40 idrott och hälsa-lärare som arbetat med detta i många år och många reflektioner och diskussioner har lett fram till det innehåll vi presenterar på vår webbsida.

Vad har ni för förhoppningar kring användningen av webben?

Vår målsättning är självklar, vi vill att vårt arbete ska komma flera till gagn och spridas i landet. För att det ska vara enkelt för våra besökare att använda vårt material har vi strävat efter att skapa en tydlig struktur på webbsidan med länkar till alla våra dokument. Förhoppningsvis bjuder det till diskussioner i det egna kollegiet som i sin tur leder till utveckling av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa.

Vem vet, kanske webbsidan även leder till att vi får möjlighet att komma ut och föreläsa om vårt arbete, skapa workshops eller annat som även det kan utveckla vårt ämne.

Vad händer framöver?

Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera webben efter våra centrala konferenser med idrottslärarna i Huddinge kommun. Närmast i tiden arbetar vi med språkutvecklande arbetssätt och även Grovmotorik och rörelse med inriktning mot redskap. Detta kommer dyka upp på webben under våren, förmodlligen mars/april.


Hitta till webben!

http://idrottochhalsa.pedagoghuddinge.se/

Tidningen MiVida har intervjuat Elisbeth och Robert om deras arbete, i två olika artiklar:

”Vill sprida resultatet till så många som möjligt”

”Här går progressionen som en dans”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Elisabeth eller Robert?

Du hittar deras kontaktuppgifter på Idrott och Hälsa-webben: http://idrottochhalsa.pedagoghuddinge.se/kontakta-oss/

Tipsa oss

Hör gärna av dig om du har förslag på innehåll till Pedagog Huddinge!