Hallå där, Sara Lundberg…

...tf rektor på Kästa förskola och skola, som idag inviger ett mycket speciellt konstverk signerat Brian Eno, den världsberömde konstnären, musikproducenten och förgrundsgestalten inom ambient musik!

Sara Lundberg framför konstverket

1. Vad är det som händer på skolan idag, den 16 februari?

-Idag invigs konstverket 77 million paintings för Kästa school, som Brian Eno har skapat. Det är jätteroligt att vi har fått det här fina konstverket till Kästa förskola och skola och vi är väldigt stolta över att få förvalta det. Under dagen kommer Brian att hålla en workshop med elever i åk 4 och 5 där han berättar mer om konstverket, det är vi alla spända och förväntansfulla inför. Dessutom kommer eleverna att få bidra med egna bilder som förändrar konstverkets utseende.

2. Har konstverket påverkat eleverna och miljön på skolan på något sätt, utöver sin funktion som utsmyckning?

-Jag tycker att konstverket har bidragit till att entrén har blivit lugnare. Både genom att musiken i det skapar ett lugn, men också genom en nyfikenhet på hur konstverket ska se ut för dagen, eftersom det förändras hela tiden. Det skapar ett naturligt samtalsämne bland elever och vuxna på skolan, vi samlas runt något som hela tiden ger utrymme för samtal. Entrén har blivit mer levande. Jag kan bara tänka mig hur mycket intresse det kommer att skapa när eleverna själva kan se sina bilder i konsten!

Vår fritidspedagog Pehr Arte har gjort en film om eleverna upplevelser av konstverket:

3. Kommer ni att integrera konstverket i er verksamhet på något sätt framöver?

-Jag hoppas att vi alla ska ta till oss det här konstverket och jobba med att integrera det i vårt arbete. Eftersom vi arbetar tematiskt på skolan kommer vi självklart att försöka se till så att våra temaperioder syns i verket, genom att interagera med konsten.  Jag tror också att vi kan använda konstverket som inspiration till samtal om känslor, sinnesstämningar och livets stora frågor. Konst kan ge oss så många intryck och eftersom tanken är fri blir också alla elevers olika intryck olika. Här kan vi lära tillsammans och skapa utifrån ett befintligt,men föränderligt, verk. Framtiden är oviss kring hur konstverket ska se ut, precis som livet.

4. Ni har fått mycket uppmärksamhet i nationell press, vad betyder det för er att just ni får tillgång till konstverket?

– Vi är så stolta över att just vi får äran att ha detta konstverk och att vi genom det får så mycket uppmärksamhet. Jag tror att det kan bidra till att eleverna känner en ännu större stolthet över sin skola. Kästa förskola och skola har hamnat på den internationella kartan, vilket är stort!


 

Fakta om 77 million paintings for Kästa school

Brian Eno har skapat sitt första offentliga konstverk för skolor i Sverige – 77 Million Paintings for Kästa School. Konstverket i sig består av åtta platta bildskärmar i en stålram där 500 bilder och musik sammanförs slumpvis till ett flöde – som ett ljus-, färg- och ljudlandskap i ständig förändring. Konstverket är centralt placerat i skolan i ett rum med öppna ytor där eleverna möts och umgås.

Det är Huge Fastigheter som har beställt konstverket som en del av byggprojektet. Brian Eno tackade ja till projektet efter att ha besökt Kästa förskola och skola när det fortfarande var en stor byggarbetsplats. Han blev inspirerad av den geografiska platsen som skolan ligger på, som han ser som ett gränsland.

Flera nyhetsmedier har skrivit om projektet, bland annat DN, och kulturmagasinet Kobra på SVT är på plats på invigningen för att göra en intervju med Brian Eno.

Vill du komma i kontakt med Sara?

Kanske vill ni komma och uppleva konstverket själva?

Tipsa oss

Har du mer tips på konst i förskola och skolan?