Ämnesövergripande projektarbete för bättre skoltoaletter

Veckan efter höstlovet fick politiker i kommunalhuset besök av ett femtiotal niondeklassare från Östra grundskolan. De var där för att försöka få politikerna att se till att skolans toaletter renoveras. Anders Enström, förstelärare på Östra grundskolan, hade nämligen lagt märke till att eleverna hellre höll sig än gick på skolans toaletter.

Alla elever utanför kommunalhuset

– Jag hörde hur eleverna klagade på att de tyckte att det var äckligt att gå på toaletten i skolan. De tyckte också att det kändes otryggt och att toaletterna var i dåligt skick, säger Anders.

Han fick en idé om att involvera eleverna i årskurs 9 i ett projekt där de själva fick ta fram förslag på hur de skulle önska att toaletterna såg ut. För att ge projektet ytterligare verklighetsförankring och tyngd, skulle ett antal utvalda förslag presenteras för Huddinges folkvalda politiker.

– När eleverna håller sig under en hel skoldag påverkar det deras inlärningsmöjligheter, men det kan också få skadliga effekter på deras hälsa, säger Anders.

Sessionssalen i kommunalhuset

Jelena Drenjanin, Malin Danielsson och Karl Henriksson tog emot eleverna och lyssnade på deras förslag. Foto: Huddinge kommun

Verklighetsanknytning viktig

Han valde att arbeta i projektform som ett led i att träna elevernas kreativitet och ansvarstagande. Anders erfarenhet är att när man ger eleverna ansvar, tar de det ansvaret. Att dessutom koppla det till elevernas verklighet, med ett möte och en presentation för de som har det största ansvaret för skolorna, gjorde att projektet blev ”på riktigt”.

– Jag försöker koppla verkligheten till alla mina ämnen; matematik, NO och teknik. Det fungerar inte alltid, men jag gör ett försök, säger Anders. Lyckas man koppla det till verkligheten blir eleverna engagerade och tycker det är kul. Och har man roligt, ja, då lär man sig.

Anders ser alltid till att elevernas arbeten får en mottagare, annan än han som lärare. Det kan vara att skapa en blogg som eleverna lägger ut texterna på, en podcast på iTunes eller en film som läggs på Vimeo eller YouTube.

– Jag använder mig inte av ”vanliga” prov, och därför blir elevernas lektionsarbeten det jag bedömer. Då är det viktigt att andra har chans att läsa, lyssna eller titta på elevernas arbeten. Men framför allt; om eleverna ska publicera sitt arbete på en site, känner de själva att arbetet måste vara bra. De vill helt enkelt inte släppa ifrån sig ett dåligt arbete, menar Anders.

I toalettprojektet har eleverna arbetat med flera olika ämnen för att kunna presentera sina förslag: matematik (geometri), teknik (ritning/skiss, material, tekniska lösningar) och NO (vatten, reningsverk, kretslopp etc).

Presentationen höjde elevernas självkänsla

För att utse tio presentatörer till mötet med politikerna, skapades en anonym omröstning. Varje elevs ritning fick ett nummer, som andra elever på skolan fick rösta på. Röstningen skedde via ett Google formulär.

Inför politikerpresentationen fick de elever som röstats fram träna sin kommunikativa förmåga. En elev sa efteråt; ”Jag kommer inte vara nervös när jag bara ska presentera i klassrummet längre, nu har jag ju presenterat i Kommunhuset”. Ett tydligt tecken på att projektet har varit utvecklande och skapat värde för eleverna.

En elev presenterar sitt förslag

En av eleverna presenterar sitt förslag för politikerna. Foto: Huddinge kommun

Innovativa lösningar

Eleverna presenterade sina projekt på olika sätt; vissa hade gjort film, andra använde sig av bildspel. På plats fanns Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden, Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och Karl Henriksson, ordförande i grundskolenämnden, men också en representant från Huge Fastigheter och en reporter från Södra sidan.

Presentationerna visade att många elever hade tänkt på liknande lösningar för att förbättra toaletterna. Till exempel ville många att man inte skulle behöva röra toaletten för att spola och att det skulle finnas sensorer för att sätta på vattnet i handfatet. Men eleverna hade också tänkt på arbetssituationen för de som städar toaletterna och att hygienen ska vara hög. Någon tyckte också att det skulle finnas högtalare på toaletten för att ”dölja pinsamma ljud”.

Både eleverna och Anders har nu höga förhoppningar om att skolans toaletter ska renoveras.

– Eleverna har gjort ett fantastiskt bra arbete, och toaletterna har saknat underhåll de sista 15-20 åren, säger Anders. Dessutom lät det ju ganska hoppfullt när Jelena och representanten från HUGE pratade med mig efteråt. Jag hoppas verkligen de håller oss uppdaterade!

Läs intervjun med tre av de presenterade eleverna här!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om hur Anders och hans elever arbetat med projektet? Maila Anders!

Tipsa oss

Ge oss gärna tips till fler artiklar och reportage!