Förskolan med eget ”appotek”

På förskolan Daggkåpan i Stuvsta möts dagligen den analoga och digitala världen. Johan Fjellman är förskollärare med övergripande ansvar för den digitala utvecklingen på förskolan. Och barnens fantasi flödar i takt med möjligheterna de bjuds.

Johan Fjellman med lärplatta på förskolans gård

– Hos oss arbetar vi medvetet med ny teknik. Vi har skapat riktlinjer och mål för hur vi använder den digitala tekniken. Det viktigaste är att alla barn kan vara delaktiga och att användningssätten stämmer överens med vår värdegrund, som i sin tur bottnar i läroplanen, säger Johan Fjellman, förskollärare och ansvarig för IT-stöd på förskolan Daggkåpan.

Det är strax efter lunch och några av barnen är på väg ut på gården, andra leker med tågbanor i trä i kapprummet och de minsta har lagt sig för dagens vila. Fem avdelningar med cirka 80 barn ryms på Daggkåpans förskola. På Johan Fjellmans avdelning är det tre- och fyraåringarnas rike.

– Till en början använde vi mest lärplattan som en leksak, nu jobbar vi väldigt medvetet med den och avsätter tid för att utveckla hur vi använder och jobbar med digital teknik. Lärplattan är vårt huvudsakliga redskap och jag brukar skämta om att det enda vi inte ska göra med den är att låsa in den i något skåp. Vi ska våga testa och förnya hur vi använder den, säger Johan Fjellman, som själv har ett starkt intresse för att leta användningsområden utanför ”boxen”.

Analoga och digitala möts

Han påpekar att lärplattan är ett vanligt verktyg även i barnens hem, inte minst när det gäller pedagogiska appar och många av barnen är vana användare i de sammanhangen. Därför vill Johan Fjellman att lärplattan ska ha en viktig funktion på förskolan även som verktyg för att öppna barnens sinnen och stimulera till fantasi och kreativitet.

– Vi använder lärplattan i väldigt många sammanhang. När vi är i skogen finns den med och vi dokumenterar och kopplar exempelvis trådlösa mikroskåp till den. Hos oss möts ofta det analoga och digitala. Barnen samlar kottar, tar en del av kotten och lägger i mikroskåpet tar en bild, och sedan kanske man ritar av det på vanligt papper. Eller lägger till musik och ljud till bilden, berättar han ivrigt.

De senaste åren har Johan varit ansvarig för den digitala utvecklingen på förskolan Daggkåpan. På varje avdelning finns även en IT-stödsansvarig.

– Vi träffas cirka en gång i månaden och diskuterar hur vi ska jobba med ny teknik. Men även i det dagliga arbetet testar vi och funderar på olika användingsområden, säger Johan och berättar att han känner stort stöd i de här frågorna från ledningen och att alla på förskolan visar ett stort intresse för hur man kan arbeta med ny teknik på ett medvetet sätt.

– Vi reflekterar mycket över vad det är vi vill komma åt, i vilket syfte vi använder den. Lärplattan i sig är ju helt ”hjärndöd”, säger han lite skämtsamt. Det handlar om vad vi stoppar in i den och där botaniserar jag rätt fritt ute i djungeln.

Kategoriserar i ”appoteket”

På förskolan Daggkåpan har de valt att göra det de kallar ett eget ”appotek”, där de olika apparna kategoriseras och framförallt kvalitetssäkras med hjälp av deras appanalys, som ska säkerställa att det är en app som är förenlig med förskolans värdegrund, läroplanen mm. Några av kategorierna i förskolans ”appotek” är bland annat:

• Appar för pedagogerna
• Appar för dokumentation
• Filmskapande
• Ljudutforskande & ljudskapande
• Stämningsskapande
• Kommunikation

– Vi samlar appar som vi tycker är bra och kategoriserar dem, så det blir lätta att hitta. Dessutom använder vi oss av YouTube och har skapat en egen kanal där vi också samlar material. Fördelen med att ha det väl organiserat och kategoriserat är att till exempel vikarier snabbt kan hämta material, som vi redan har testat och ”godkänt” i vår verksamhet med vår modell: appanalys, säger han och blir avbruten av en av treåring som tagit en liten lunchtupplur och nu behöver gosa lite innan det är full rulle igen.

Johan lyfter vant upp barnet och vi tittar tillsammans på en kartvy på väggen. Där sitter flera utsnitt av en Huddingekarta. Varje kartdel innefattar ett av barnens bostad. Från kartan är det streck till fotografiska bilder på husen.

– Det här är ett bra exempel på hur vi korsar det analoga och digitala för att utforska barnens närmiljö, säger Johan och berättar att han tog kontakt med lantmäteriavdelningen i kommunen och fick tillgång till ett program för flygbilder, där man kan se varje vy ur flera olika vinklar.Tillsammans med barnen utforskade de kartorna och hittade område för område där barnen bor.

– Vi skrev ut kartorna, klippte ut delarna och sedan googlade vi fram husen i Google Earth. Nästa steg var att ta en promenad till varje barns bostad och se det i verkligheten. På samma sätt har vi gjort tittat på kartbilder över olika sjöar i Huddinge, säger han och visar en målning som några av barnen gjort på Huddinges minsta sjö ”Ormputten”, som knappt är en sjö längre.

Appar för musik och stämning

– Barnen tycker det är oerhört spännande att utforska sin närmiljö. Genom kartorna kan vi titta på landskapens estetik, förundras över hur världen ser ut från ovan, hitta olika geometriska former med mera, som vi sedan kan fortsätta jobba med rent praktiskt genom att måla, klippa och skapa i olika material.

Något annat som Johan Fjellman utforskat mycket tillsammans med kollegor och barnen på förskolan är olika appar för musik och för att skapa olika sinnesstämningar. När det gäller stämningsskapande appar tipsar Johan framförallt om Starry Night, som är baserad på Vincent van Goghs ikoniska målningar, samt om Fluidity och Polyfauna.

Ett exempel på en musikapp som Johan använder är Garageband, en app som låter såväl barn som vuxna skapa musik. Appen erbjuder många uttrycksfulla pekinstrument som låter precis som dess riktiga motsvarighet. Du kan också spela in egna röster och ljud med ipadens inbyggda mikrofon.

– Möjligheterna är näst intill oändliga. Appens stora utbud av möjligheter passar pedagogerna på Daggkåpan alldeles utmärkt säger Johan och fortsätter:

– Vi pedagoger försöker koncentrera oss på några appar i taget. Blir vi riktigt bra på några kreativa appar som tex Garageband eller film-appen iMovie, har vi ett digitalt utbud som har möjligheten att täcka in varenda ett av förskolans styrdokument. Men när vi väl letar efter nya appar så försöker vi leta oss bortom de traditionellt pedagogiska apparna.

– Själv har jag hittat många bra appar genom att försöka leta utöver de vanligaste tipssidorna som ”Pappas appar”. Tipsen på pedagogiska appar väller in; appar som har till syfte att lära barnen olika saker och dessutom ”rättar” barnen när de gör fel eller belönar dem när de gör rätt, säger Johan Fjellman och fortsätter:

– Min rekommendation är att våga googla runt lite på bloggar, hemsidor och annat för att istället hitta appar som lockar till utforskande och kreativt samspel.


Förskolan Daggkåpans YouTubekanal

”På min blogg på Pedagog Huddinge går det att läsa mer om mitt arbete kring digitalisering och mycket annat från min vardag som förskollärare i Huddinge kommun”

”I det här korta filmklippet pratar jag om hur vi arbetar med digitala verktyg på Daggkåpans förskola”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Johan?

Tipsa oss