Inspirerad att skapa nya lärmiljöer med hjälp av digital teknik

På försommaren besökte Mia Bergström, lokalplaneringschef på barn- och utbildningsförvaltningen, Essa Academy i Manchester och Apple i London, tillsammans med sex kollegor, för att lära sig mer om digitala lärmiljöer. – Jag brinner för att forma bra lärmiljöer, därför var det helt fantastiskt att få se en skola som kommit så långt i utvecklingen när det gäller att nyttja ny teknik i lärandet, säger Mia.

Mia-Bergstrom_600px

Essa Acadamy i Manchester har med hjälp av ty teknik, nytänkande och tydliga mål vänt från en skola med bottenresultat till en skola där alla elever numera går ut med godkända betyg. Under senare år har de haft studiebesök från många svenska skolor, som vill få del av metoder och erfarenheter denna skola har, av att arbeta i lärmiljöer som i allt väsentligt bygger på användning av digital teknik i undervisningen.

– Det som gjorde störst intryck på mig var att alla elever var så otroligt stolta för sin skola och också måna om skolan rent fysiskt. Här fanns absolut ingen förstörelse eller klotter.

Flexibla lärmiljöer

Essa Academy har satsat mycket på den fysiska miljön; ljusa, fräscha lokaler och stora öppna ytor med möjlighet till många mötesplatser, som bjuder in till kommunikation och interaktion, vilket är grundpelare i skolans filosofi.

– Så fort jag klev in i skolan kändes den väldigt inbjudande, med en stor öppen entréhall. Där pågick många aktiviteter samtidigt; med allt från mindre studiegrupper, fika/matplatser till individuella stationer för arbete. Elever och lärare jobbade sida vid sida där, vilket var ett av många exempel på deras satsning på interaktion och öppenhet.

– Att allt sker öppet och synligt för alla på skolan, oavsett om man är elev eller lärare. Lärarna har till exempel inte några specifika arbetsplatser. Genom lärverktyget iTunes U ökar också tranparensen på skolan; alla kan ta del av varandras arbete, planering och olika upplägg, konstaterar hon och berättar att Essa Academys skolmiljö mer kan liknas vid en kontorsmiljö i öppna landskap med inbyggd flexibilitet. Där kan eleverna enkelt, efter behov, skapa olika ”rum” och lärmiljöer tack vare modulsystem och flyttbara möbler, med bord och stolar på hjul, samt tillgång till whiteboardväggar och informationsskärmar.

Modern och inkluderande skola

Mia Bergström uppfattade att arkitekturen bidrog till att forma en modern och inkluderande skola. Till och med skyltningen var ett exempel på det.

– Skyltarna var både dekorativa och informativa, och bidrog till att det var väldigt lätt att hitta på skolan. De blev mer än bara vägvisare.

Hon tilltalades mycket av att allt var enkelt och praktiskt och så hundraprocentigt förberett för att kunna jobba med ny digital teknik.

– Skolans lärplattform bygger på ny teknik. iPaden är det självklara arbetsredskapet. Var du än befinner dig på skolan fanns trådlösa möjligheter. Samtliga lokaler, inklusive idrottssalarna, är utrustade med digital teknik så att det alltid går att genomföra en presentation eller att koppla upp sig mot en storbildskärm, berättar Mia.

Spännande utmaning

Hon betonar att en del av det hon såg på Essa Academy också finns i dagens Huddingeskolor, även om en hel del återstår att göra för att alla skolor ska ha likvärdiga möjligheter att arbeta med ny digital teknik.

– Att forma stödjande lärmiljöer är en spännande utmaning som vi jobbar med i Huddinge. Vi håller exempelvis på och formulerar tydliga kvalitetskriterier för lärmiljöer i vår kommun, säger Mia och förklarar att målen är att utforma Huddinges skolor så att det finns utrymme för bl a flexibilitet, kommunikation, teknik och miljö, möjlighet till samutnyttjande, bra säkerhet, en fungerande utemiljö, samt vara estetiskt tilltalande för såväl elever som pedagoger.

Huddingeskolor i framkant

– Redan idag finns skolor som ligger i framkant vad gäller ny teknik, och goda lärmiljöer, säger Mia och konstaterar samtidigt att det är utvecklande att få möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration från andra länder.

– Att få möjlighet att åka på studiebesök till en föregångsskola som Essa Academy, och samtidigt få lite mer kött på benen hos Apple i London var oerhört inspirerande. Ett extra plus var att vi var en blandad grupp som åkte iväg på studiebesöket. För mig som jobbar med lokalplanering var det bra att få chansen att nätverka med exempelvis skolledare i kommunen, och diskutera olika verklighetsnära frågor, som rör dagens och framtidens lärmiljöer i Huddinges skolor.

Läs mer

Läs om rektorerna Semira Vikström och Birgitta Fagerbergs tankar efter studiebesöket till England. 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss