Centrum för professionsutveckling i Huddinge

Nu är de första studenterna på plats i Huddinges övningsskoleverksamhet som är ett samverkansprojekt med lärarutbildningen vid Södertörns högskola, centrum för professionsutveckling (CPU). Under vårterminen 2016 tar Hörningsnässkolan, Mörtviksskolan, samt förskolor i Österleds och Stuvsta förskoleområde emot trettiotvå lärarstudenter som ska bli förskollärare eller lärare i år F-3.

Den gemensamma arenan för samarbetet inom projektet kallas centrum för professionsutveckling (CPU). CPU ska vara en mötesplats för lärarstudenter, handledare och lärare och forskare från högskolan. Huddingegymnasiet är den fysiska mötesplatsen för alla aktiviteter inom CPU Huddinge.

Syftet med övningsskoleverksamheten är att stärka och utveckla de blivande förskollärarnas och lärarnas professionskunskap och höja kvaliteten på lärarstudenternas verksamhetsförlagda del (VFU) av lärarutbildningen. Målet är att förbättra de blivande lärarnas/förskolärarnas undervisningsförmåga och göra dem bättre rustade för sina kommande läraruppdrag.

I Huddinge har vi valt att låta studenterna göra sin VFU i par.

– Att studenterna får jobba i par under utbildningen ger dem en unik möjlighet att träna på att samarbeta och att utveckla det kollegiala lärandet. Då har man en reflektionspartner och kan aktivt träna på att både ge och ta emot feedback, både på sin ledarroll och på sin undervisning förklarar Kerstin Zirath, utvecklingsstrateg i Huddinge.

Men att handleda två studenter samtidigt ställer ökade krav på tydlighet hos handledaren, då kommunikationen blir mer komplex mellan tre personer istället för två. Samtidigt ökar mängden perspektiv, vilket kan leda till en bredare kompetens hos lärarstudenterna. De handledare som deltar i projektet har fått en utbildning inför sitt uppdrag. bidrar med sina kunskaper och erfarenheter till att forma sina framtida kollegor.

Catherine och Ing-Marie

Ing-Marie Tirzitis, F-3 lärare på Mörtviksskolan, är en av handledarna och hon tycker att det ska bli roligt att ta emot att två studenter.

– Det roliga är att träffa studenterna återkommande under hela deras utbildning. Vinsten för mig är att jag kan hålla mig ajour med vad som är på gång inom pedagogiken, samtidigt som jag utmanas och får sätta ord på och förklara mina nuvarande pedagogiska tankar och idéer. Jag får bidra med mina kunskaper och erfarenheter, samtidigt som jag är med och formar eventuella framtida kollegor, det är viktigt men också utvecklande och roligt, säger Ing-Marie Tirzitis.

En av studenterna som kommer gör sin VFU i Huddinges förskolor är Catherine Nanono. Hon ser fram emot att få träffa barn och föräldrar samt mot samarbetet med sin studentkollega och handledare.

– Det ska bli spännande att få observera, men också att få göra saker själv. Sen uppskattar jag upplägget att vi får komma tillbaka till samma förskola. Min studentkollega Sonya och min handledare Johanna bildar tillsammans en grupp och vi kommer att kunna resonera och reflektera tillsammans. Dels kring det praktiska vi gör och dels till litteraturen som vi läser i skolan. Det tycker jag känns bra, berättar Catherine.

Den stora utmaningen inom projektet är att utveckla former för att stärka de blivande lärarna och förskollärarna i sin professionskunskap. Men en förhoppning är att samarbetet med Södertörns högskola kring övningsskolor också ska bidra till att handledarnas kompetens stärks, att verksamma lärare utvecklas i sin profession och att praxisnära forskningsfrågor återkopplas till högskolan.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss