”Får man verkligen tycka om vem man vill?”

Med penna, papper och fantasi har Visättraskolan skapat två böcker som ska stärka elevernas respekt för varandra. Ett tema är ”att tycka om vem man vill”. – Det kan handla om att tjejer kan leka med killar och killar med tjejer, säger Mats Larsson från trygghetsteamet.

En bild på Mats, Hussein, Ioanna, Karim, Alva och Erik

Visättraskolans alla elever har tillsammans skrivit två böcker för att skapa bättre stämning på skolan. Här Hussein Kudhayer, Ioanna Giurga, Karim Sehili och Alva Ekholt, tillsammans med resursteamets Mats Larsson (t v) och Erik Hall (t h).

Respekteras alla religioner och alla elevers ursprung? Får man tycka om vem man vill utan att riskera att bli retad? Inte riktigt, visade Visättraskolans elevenkäter. Skolan hade ett aktivt trygghetsteam och hade lyft fram alla religioners och länders lika värde på flera sätt, men mer behövde göras.

När musikläraren Marianne Adefelt berättade om en skola som skapat en stafettbok insåg Erik Hall, biträdande rektor med ansvar för elevhälsa, att sådana böcker kunde konkretisera vikten av respekt och samtidigt göra tydligt hur skolans trygghetsteam arbetar.

En klass per uppslag

Nu är böckerna verklighet. Varje elev fått med sig ett exemplar hem och några ligger på bordet i rektorns arbetsrum.

De båda böckerna har tagits fram på samma sätt, genom att varje klass har fått ansvar för ett uppslag, motsvarande en sträcka i en stafett. I bägge böckerna finns en huvudkaraktär, skolans maskot ugglan Vis, som utforskar okänd mark. Men annars skiljer de sig åt.

Den bok som de yngre eleverna, i årskurs F-3, har skrivit och illustrerat är i stort format och med färgstarka och detaljerade illustrationer över varje uppslag. Temat är religion och ursprung; ugglan Vis flyger mellan olika länder på varje uppslag och träffar människor med olika trosuppfattningar och traditioner.

En bild från boken på en uggla som flyger till ett hus

Ett uppslag ur boken ”Ugglan Vis resa”, skriven och illustrerad av eleverna i årskurs 3 på Visättraskolan.

Komplex handling

Den bok som årskurs 4-6 arbetat fram är en kapitelbok med en mer komplex handling som kretsar kring relationer och vikten av att få vara vän med – eller bli kär i – vem man vill. Boken porträtterar bland annat en flicka som blir mobbad, men hon får vänner som tillsammans med ett trygghetsteam stoppar mobbningen.

Erik Hall och Mats Larsson, resurs i årskurs 4-6 och medlem i trygghetsteamet, är stolta och förväntansfulla.

– Böckerna ska användas i klasserna som arbetsmaterial nu, säger Mats Larsson.

– Det ska bli spännande att se vad nästa trygghetsenkät visar, säger Erik Hall.

”Eleverna har sin egen normkritik”

Temat ”att få tycka om vem man vill” kan leda tankarna till normkritik och arbete mot till exempel heteronormen, men i stafettböckerna tar det sig mer anspråkslösa uttryck än i den offentliga debatten. Kärlek uppstår mellan en flicka och en pojke som sedan lever ”lyckliga i alla sina dagar”.

– Vi vuxna kan ha idéer om normkritik, men barnen omformar dem. ”Att tycka om vem man vill” kan för dem handla om att tjejer kan leka med killar och killar med tjejer, säger Mats Larsson.

– Ja, säger Erik Hall, det står i boken att ”vi åker till människovärlden för där får man tycka om vem man vill”. Det är ju en sanning med modifikation, och det tar vi upp i diskussionsunderlaget till böckerna: Får man verkligen tycka om vem man vill?

– Eleverna har sin egen normkritik att kämpa med. För en kille i den här åldern kan det vara nog så svårt att känna att han är kär i en tjej, säger Mats Larsson och Erik Hall fortsätter:

– Det blir jättespännande att följa diskussionerna i klasserna. Då kan vi styra samtalet och ta upp till exempel heteronormen.

”Man får tro på vad man vill”

Det diskussionsmaterial som trygghetsteamet har skrivit kring böckerna ska eleverna jobba med under hösten. Klass 3B ska börja idag och eleverna Ioanna Giurga och Hussein Kudhayer är sugna. Och de menar att deras bok redan har gjort skillnad. En kompis till Hussein blev retad för att han var kristen, berättar Ioanna.

– Men det blev löst snabbt. Och nu pratar vi inte så längre. Vi säger inte fula ord, säger Hussein.

– Man får tro på vad man vill, säger Ioanna.

– Och när man vill, säger Hussein.

– Ja, ibland är jag kristen och ibland är jag ingenting, säger Ioanna.

Alva Ekholt i klass 5B är glad över själva arbetet.

– Det var roligt att vi fick använda vår kreativitet. Ibland blev vi osams när vi skulle skriva tillsammans, men sedan kom vi överens och skrev något. Och det har blivit mer respektfullt efter boken. Det är inte lika mycket så att en kille som hänger med en tjej blir retad.

Men Karim Sehili i klass 5B menar att allt inte är perfekt.

– Det finns fortfarande några personer som inte vågar, säger han.

Med andra ord: Det kan komma att hända bra saker när eleverna arbetar vidare med böckerna.


Fakta/Visättraskolans arbete för likabehandling

Visättraskolan har, liksom andra Huddingeskolor, skrivit en likabehandlingsplan med hjälp av Diskrimineringsombudsmannens verktyg ”En plan för skolan”.

Planen har fått flera konkreta uttryck. Varje klass på Visättraskolan har ett exemplar av studieförbundet Sensus multireligiösa almanacka som visar olika religioners högtider. Klasserna i årskurs 5 får också varje år besök av en så kallad multireligiös guide från Sensus. Efter en teoretisk genomgång låter guiden eleverna känna på olika föremål som har symbolisk och praktisk betydelse för olika religioner.

Trygghetsteamet har även skapat roligare raster genom se till att fler vuxna organiserar aktiviteter ute, allt för att minska risken att elever hamnar utanför.

De två så kallade stafettböckerna skrivna av eleverna ingår också i trygghetsteamets satsning. Böckerna trycktes i sammanlagt 430 exemplar. Kostnaden på ungefär 20 000 kronor togs från skolans budget.

Text och foto: Katarina Bjärvall

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss

Tipsa oss gärna om hur ni arbetar med normkritik i din verksamhet!