Schack matt i Flemingsberg

Barnskötaren Michael Green i Flemingsberg spelar schack med sina förskolebarn. Han ser hur det gynnar deras språk, matematiska förmåga, arbetsminne och självkänsla. – Schack visar att man själv kan bestämma väldigt mycket med tanken, säger han.

Schack på Haren

Michael Green på förskolan Linnean i Flemingsberg har lärt alla barn på avdelningen Haren att spela schack. Gurneet Kaur Singh och Ali Hassan Nori tillhör de mest entusiastiska.

 

Gurneet Kaur Singh och Ali Hassan Nori skakar hand över schackbrädet. De presenterar sig med namn och önskar varandra lycka till. Snart rusar de svarta och vita pjäserna i snabba ryck härs och tvärs över rutorna.

Sexåringarna för först en intensiv dialog: ”Om jag flyr hit… Fast! Blockerad!… Thank you!…Aha, jag glömde…Mål!” Men snart tystnar de i koncentration. Gurneet vickar på en lös tand och Ali torkar sin rinnande näsa medan de utan betänketid flyttar sina pjäser.

Alla barn på avdelningen Haren på förskolan Linnean i Flemingsberg har lärt sig att spela schack. Barnskötaren Michael Green började för tre år sedan, utan schackkunskaper och med bara ett lite plastbräde som en kollega tagit med.

”En genuin glädje”

Regler fanns på internet och inspiration fick han från ett av förskolebarnen, en kille med koncentrationsproblem. Han lärde sig reglerna direkt, började tänka strategiskt och kunde dessutom ta en förlust, något han hade haft svårt för i Fia och andra spel.

– Han fann en genuin glädje i att upptäcka hur pjäserna kunde flyttas, berättar Michael Green.

Andra barn började samlas för att titta och pojken började då lära dem att spela. Snart blev en god dynamik tydlig: Pojkens föräldrar noterade att han blev mer harmonisk och fick lättare att koncentrera sig även utanför schackspelet.

Michael Green beställde två nya schackspel och så tog spelandet fart bland alla barn på Haren.

Egen schacklubb

Idag har avdelningen en egen schackklubb, den första på en förskola som är ansluten till Sveriges schackförbunds projekt Schack i skolan. Det finns ett schackrum dit besökaren leds av en rad av pjäser som dinglar från taket och är fästade på väggarna. Och det finns ett så kallat schackbibliotek, en uppsättning spel som barnen kan låna hem.

– Det ger en god självkänsla att lära sina föräldrar spela, säger Michael Green.

Vid bordet i schackrummet pågår ofta tre partier samtidigt. Publik är vanligt.

– Pjäsernas utformning och deras unika egenskaper lockar barns intresse. Även små barn vill se hur pjäserna ser ut och känna hur de känns.

Intresset växer ofta med åldern. Reglerna är komplicerade och för att förklara dem har Michael Green haft stöd av Schackma Gandhi, huvudkaraktären i ett par barnböcker skrivna av Jesper Hall.

Schack på Haren

Schackpjäsernas utformning, namn och egenskaper stimulerar barnens fantasi.

Språk och matematik

Michael Green har nu kontaktat skolorna i närheten för att få dem att starta schackklubbar så att barnen från Haren kan fortsätta att spela när de går vidare till förskoleklassen.
För schack har stor pedagogisk potential. Barnen lär sig ord som diagonalt och sidledes, framåt och bakåt, höger och vänster. De lär sig också matematik: hur brädets koordinatsystem fungerar, hur varje pjäs får gå och hur deras olika poängvärden adderas.

Men schackspelets magi är större än så.

– Det går inte att flytta en pjäs enligt reglerna utan att forma en tanke först. Och helst i flera led, för att överträffa motståndaren. Det är hur vi jobbar med våra arbetsminnen som avgör, säger Michael Green.

Språkbruket och tankegångarna från schacket sprider sig utanför spelet. Om ett barn råkar slå en kompis så kan Michael Green fråga hen ”tycker du att det där var ett bra drag?”.

– Det fostrar till att tänka på det som både gynnar en själv och alla andra. Jag vill att barnen ska förstå att de har makten att bestämma över sina handlingar, precis som vid schackbrädet.

Liknar meditation

När de spelar går många barn in i ett harmoniskt tillstånd som liknar meditation, säger Michael Green. Hans erfarenhet är att barn med bokstavsdiagnoser mår särskilt bra av det. Och de får en sådan stolthet när de lär sig reglerna och kan genomföra ett parti utan bråk.

Att vinna är inte det viktiga, säger han.

– Det blir en triumf, men inte kränkande utan bara i form av glädje.

Michael Green betonar att det är varje barns eget intresse som styr. När ett barn ska lära sig spela så görs det alltid individuellt. Och barnet får sluta när som helst.

Relationer förstärks

Det händer att barnen på Haren också spelar schack digitalt.

– Fördelen är att försöker du flytta på fel sätt så säger datorn ifrån. Men fördelen med att köra på ett riktigt bräde är att du har ögonkontakt och att det sociala samspelet blir mer fysiskt när man rör pjäserna. Båda alternativen gagnar inlärningen.

Schacket skapar band mellan pojkar och flickor och mellan barn med olika kulturell bakgrund. Relationer förstärks och fortplantas till andra aktiviteter, berättar Michael Green.  Han ser även andra poänger med att barn i ett område som Flemingsberg får spela schack.

– I utsatta områden i New York jobbar man med schack bland annat för att det lär barn att inte ge upp i ett underläge utan att kämpa tills de lyckas. Alla har samma värde som spelare.

Även bonden stark

Men alla pjäser har inte samma värde. Är det verkligen pedagogiskt att lära barn att bönder inte är så värdefulla medan kungar och drottningar står högt i kurs?

– Om man skärskådar dramaturgin i schack så är det så. Men spelar man strategiskt kan även en bonde vara mycket effektiv och bli en stark pjäs, säger Michael Green.

Vid schackbrädet tvekar Gurneet plötsligt. Ali visar henne ett drag som hennes löpare kan göra för att ta hans bonde, men det är en fälla – han slår tillbaka med sin kung mot hennes löpare.

Han är så nöjd att han hoppar upp på stolen och gör en liten triumfdans.

– Jag lurade dig!

Och Gurneet skrattar:

– Då ska jag lura dig!

Några minuter senare är de enda pjäserna kvar på brädet en svart och en vit kung. Partiet slutar i remi, oavgjort.


Fakta/Schackklubbar

I en resolution från 2012 uppmanar EU-parlamentet medlemsländerna att använda schack som ett pedagogiskt verktyg. Den som vill göra det på en svensk förskola eller en skola kan bilda en schackklubb med stöd av Sveriges schackförbund. Förbundet utbildar pedagogerna i schackinstruktion och erbjuder även, tack vare statsbidrag, 20 gratis schackspel till varje klubb. Mer information på www.schack.se/schack-i-skolan.

Text och foto: Katarina Bjärvall

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Michael?

Tipsa oss