Nätverk gav fritidspedagogiken fart

På bara ett år har pedagogiken på fritidshemmen i Skogås och Trångsund utvecklats rejält. Nyckeln är ett nätverk för skolledarna och en gemensam fortbildning för pedagogerna.

Lotta Carlström och Magnus Söderman

 

Magnus Söderman hade jobbat med nätverk för fritidshemspersonal och skolledare i Haninge i många år. När han började som biträdande rektor på Sjötorpsskolan 2015, tog han snart kontakt med de andra lågstadieskolorna i Skogås och Trångsund.

För Lotta Carlström som är arbetsledare för fritidshem på Edboskolan, var det mycket välkommet.

– Jag hade påbörjat ett arbete om hur vi skulle komma vidare med fritidshemmen på Edboskolan. När Magnus hörde av sig så tänkte jag ”ja!” Då kan vi komma vidare och samtidigt lära oss av varandra.

Resultatet blev ett nätverk, där de som är ansvariga för fritidshem på Sjötorpsskolan, Edboskolan, Mörtviksskolan och Trångsundsskolan ingår. De fyra skolledarna möts en gång i månaden, och det främsta syftet har varit att skapa en fortbildning för fritidshemspersonalen.

– Fritidshemmet är en verksamhet med mycket utvecklingsmöjligheter. Det är en personalgrupp som inte har fått så mycket. Fritidshemmen får ofta översätta fortbildning till sin verksamhet – nu jobbar vi riktat mot just den här gruppen, säger Magnus.

”Väldigt uppskattat”

Fortbildningen startade hösten 2016. Närmare 50 pedagoger träffades under en halvdag, för att bland annat diskutera hur de planerar, genomför och utvärderar aktiviteter.

– Det var väldigt uppskattat. De tyckte att det var jätteroligt och jättenyttigt. Det finns ett behov av att prata, berättar Lotta.

Under året pågick sedan ett utvecklingsarbete med fokus systematiskt kvalitetsarbete och målstyrd verksamhet på respektive skola. Och sedan redovisades allt på en gemensam halvdag i våras.

Vilka resultat har ni sett på era respektive skolor?

– Jag tycker att pedagogerna tänker på ett annat sätt. Tidigare var de jättebra på att rapa upp aktiviteter. Nu utgår de från barnens behov och hittar aktiviteter utifrån det. De utvärderar också oftare än tidigare. Vi är på väg! säger Lotta om Edboskolan.

Magnus har liknande erfarenheter från Sjötorpsskolan:

– Förra året prioriterade vi att komma igång med den pedagogiska planeringen. Nu har vi inte det som prioriterat område, för det sitter redan i ryggraden. Det är inte så att vi är klara, men jag upplever att pedagogerna har blivit bekväma med styrdokumenten, säger han.

Fortbildningen fortsätter

Under det kommande läsåret fortsätter arbetet. Skolorna turas om att vara värdar för fortbildningsträffarna, och läsårets första tillfälle blir på Edboskolan i oktober.

– Det här läsåret fortsätter vi att utgå från systematiskt kvalitetsarbete, det är grunden för allt. Men varje skola kommer välja sitt eget utvecklingsområde. Förra året jobbade vi med målstyrd verksamhet, men vi märkte att olika skolor kommit olika långt, säger Magnus.

Magnus och Lotta ser också många andra vinster med det gemensamma nätverket. De kan bland annat samsas om vikarier, hjälpas åt kring studiedagar och klämdagar och kvalitetssäkra sommarperioden då de fyra skolornas fritidshem slås ihop.

Nu hoppas Magnus att fler ska ta efter deras arbetssätt, och ser generellt stora utvecklingsmöjligheter när det gäller fritidshemmens pedagogiska arbete.

– Fritidshemmet har varit eftersatt. Det har inte ställts krav och förväntningar. Man har fått köra sitt eget race på gott och ont.

Har du några tips till andra skolledare?

– Ställ högre krav på verksamheten, men ge också förutsättningar. De flesta trivs med att få direktiv uppifrån och ha en pedagogisk diskussion med sin chef. Man kan inte vara expert på allt som chef, men man måste lyssna in, ställa frågor och komma med andra infallsvinklar.

 

Text & foto: Åsa Kahn

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Blev du inspirerad?

Ta gärna kontakt med Magnus Söderman!