Lärplattan ger språkliga framsteg hos barn med autism

De autistiska barnen på Lindskolans förskola kommunicerar gärna med bilder. Överallt i lokalerna finns bilder som hjälper barnen att visa vad de vill ha och vad de vill göra. Och sedan januari 2014 har möjligheterna att göra sig förstådd och kunna berätta om sin dag förbättrats radikalt. – Med en egen lärplatta åt varje barn och appen Widgit Go känns möjligheterna oändliga, säger specialläraren Eva Nehlin.

På Förskolan-TS1, Lindskolan sitter bilder överallt; på väggarna, på leksaklådor, vid matplatsen. De är viktiga hjälpmedel för barn och pedagoger i den dagliga kommunikationen. Här går tre barn med olika grad av autism. Barn som har svårt att tillägna sig språk, men som äger en stark visuell förmåga. Bilderna finns där som hjälpmedel. Att peka på när man önskar något, vill något, berättar något.
– Om ett barn vill gå ut, pekar de på bilden med en sko. En duplo-kloss står för ”arbete”, en gaffel betyder ”äta”. Det här är samband som vi tränat in med barnen. Och genom att sätta bilderna i en viss ordning kan barnen också få en grad av tidsuppfattning.

Men arbetet med bilderna innebär vissa begränsningar. Emellanåt är de svåra att hålla ordning på och det är svårt att få Lärplattor Lindskolankommunikationen att flyta när bilder försvunnit. Och arbetet med att se till att det finns bilder för det mesta är tidskrävande. Därför är Eva Nehlin extra glad åt barnens lärplattor, som inte bara utvidgar möjligheterna till bildinsamling utan också ger henne och hennes kollegor helt nya verktyg att hjälpa barnen i deras kommunikation.
– Med appen kan vi bygga större system som berikar barnen mycket, både i lek och andra former av samspel, säger hon och visar hur barnen i lärplattan kan lägga upp information om sig själva och sin familj.

Här finns också barnens favoritböcker, sånger och filmer. Alla bilder är kopplade till röstbaserade ljud, så att varje bild förknippas med ett ord. Barnen kan också bilda hela meningar genom att välja bilder som står för uttryck som till exempel ”jag vill” eller ”jag vill prata om” och därefter välja en konkret bild som står för en sak eller något de kan göra.
– I början var vi rädda för att barnen skulle sluta rikta sin kommunikation och bara stirra på sin i-pad, men vi har jobbat mycket med att bibehålla kontakten med den man vill adressera. Så nu pekar barnen på den som de riktar sig till och visar därefter vad de vill med hjälp av lärplattan, förklarar Eva Nehlin.

I fyra månader har klassen jobbat med appen Widgit Go och hon ser att möjligheterna bara växer.
– Vi har tittat på många olika kommunikativa hjälpmedel men vi har fastnat för det här. Det känns som om vi kan göra allt, utan att behöva vara uppkopplade till nätet hela tiden. Våra barn kan sitta länge och trycka sig fram och vi märker att den stimulerar dem i leken och i språkutvecklingen. Och så småningom ska den helt ersätta det Pecs-system med fysiska bilder som vi jobbar med parallellt i dag.

Läsplatta LindskolanEleverna i klassen på Lindskolan är idag sex och sju år. Men enligt Eva Nehlin stannar inte användbarheten vid den åldern. Snarare tvärtom.
– Det är lätt att anpassa innehållet till barnens nivå. Och det finns system för undervisning i historia och geografi om man så vill. När det gäller högstadiebarn går det också att lägga upp anpassade läxförhör. För mig är det här en lösning med nästan obegränsade möjligheter som ger barnen ännu större chanser att göra egna val och påverka sin dag. Och när vi lägger upp barnens dagbok i i-paden kan de ta med den hem och visa upp den för sin familj. På så sätt blir också föräldrar mer delaktiga i sina barns utveckling på förskolan.

Läs mer

På Facebook finns en grupp under namnet AKK-gruppen där andra som använder appen delar med sig av sina tips på hur du kan jobba med Widgit Go.

På Harg-datas hemsida finns också inspiration att hämta

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Lindskolans arbete med lärplattor och widgit go?

Kontakta Eva Nehlin!

Tipsa oss

Vet du om ett spännande projekt där man använt IT i undervisningen?