Svenska språket en viktig nyckel till integration

– Oavsett inriktning eller nivå på studierna gäller det att hela tiden ge eleverna ett ”ordbad”. På vår skola är all undervisning organiserad för att maximera elevernas utveckling i svenska språket. Det i sig ökar förutsättningarna att lyckas med studierna för våra cirka 3000 elever, säger rektor Jonas Vig, Vux Huddinge.

– Vuxenutbildning som skolform är väldigt intressant. Här finns en oerhörd dynamik och vi jobbar nära verkligheten; elever med fokus på arbetsmarknaden och som snabbt vill börja jobba, har familjer och är mitt i livet. Vuxenutbildning är komplext, fascinerande och utmanande, säger Jonas Vig med eftertryck.

Med cirka 3000 inskrivna elever är Vux Huddinge i särklass Huddinges största skola. Fyra olika huvudinriktningar inom den kommunala vuxenutbildningen ryms på Vux Huddinge: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, samt SFI och yrkeshögskola. Skolan erbjuder även SFI för personer med syn- och hörselnedsättningar, samt särvux.

Starkt individanpassad utbildning

Jonas Vig tycker att vuxenutbildningen ger mycket tillbaka. Här finns en optimism och framtidstro och en stark motivation hos eleverna till studier, vilja att snabbt komma vidare, oavsett om det handlar om att komplettera en gymnasieutbildning eller svenska som andra språk.

– YH-utbildningarna ger snabbast respons och vi är stolta över yrkesutbildningarna som skolan erbjuder. Här får våra elever snabbt en chans till jobb och det går verkligen att se hur människor växer med sina yrkeskunskaper, säger Jonas och berättar att Vux Huddinge bland annat bedriver utbildning till medicinsk sekreterare och lokförare. Den senare i samarbete med TCC Lokförarutbildning.

Något annat som utmärker vuxenutbildningen är att den är extremt individanpassad, med olika nivåer och format. Bland nyanlända elever är kunskapsnivån skiftande och i svenska som andra språk är situationen likadan, förtydligar Jonas, som ser spännande utmaningar i att bygga en väl fungerande helhetsstruktur.

– Då det ligger i vårt uppdrag att erbjuda en individanpassad undervisning och att skapa ett optimalt organisatoriskt flöde för att ge samtliga elever goda förutsättningar med sina studier, krävs det att vi hela tiden testar, vågar ompröva och tar del av ny forskning och metodutveckling, betonar Jonas.

– Vi har också en stor fördel av ett bra mellankommunalt samarbete kring vuxenutbildning. Tillsammans med fyra andra Södertörnskommuner genomför vi bland annat gemensamma upphandlingar.

Maximal språklig träning

Övergripande satsar Vux Huddinge på att ge utrymme för kollegialt lärande. Där ges lärare möjlighet till såväl didaktiska diskussioner som att rent praktiskt ta del av goda exempel oavsett inriktning. När det gäller det språkutvecklande arbetet, vilket genomsyrar alla skolans inriktningar, kurser och lektioner, ligger skolan i framkant.

Jonas Vig menar att det som utmärker det språkutvecklande arbetet på Vux Huddinge är att skolan som helhet har en tydlig struktur för språkutvecklingen, där man i än högre omfattning än i andra skolformer anpassar undervisningen efter elevens nivå.

– Men vi har för den skull inte en helt cementerad struktur. Organisatoriskt, både övergripande och inte minst på individnivå, anpassar vi ständigt vårt arbete för att eleverna ska få maximal språklig träning och utmaning. Och tack vare detta fokus på språkutvecklingen ser vi klart förbättrade resultat, konstaterar Jonas och fortsätter:

– Vårt mål är att hela tiden hålla en hög kvalitet rakt över. Därför lägger vi stor vikt vid att alla pedagoger i samtliga ämnen alltid har fokus på språkutveckling, vilket bland annat innebär att de vid varje lektionstillfälle lyfter fram ett huvudbegrepp som eleverna ska jobba med, säger han och tar matematiken som exempel.

Den ska rymma diskussioner kring begrepp och om ordens innebörd. Det får aldrig bara bli ett ”tekniskt” räknande. Det handlar om att nå en djupare språklig förståelse och kunna sätta in begreppen i en kontext.

Högläsning och fler lärare

– På samma sätt jobbar vi aktivt med begreppsbildning i samtliga språk. Ett annan metod för att träna språkutveckling, som vi tillämpar med goda resultat, är den gamla beprövade högläsningen. Självfallet använder vi oss också av IT-stöd som olika bra program i iPads och mobilappar där man kan träna språk, säger Jonas Vig.

Andra faktorer på Vux Huddinge som gynnar elevernas lärande är strukturen med två ansvariga lärare för varje grupp elever. Det i sin tur handlar om att erbjuda ökade möjligheter att ta del av olika lärande; pedagogiskt och didaktiskt, och att samtliga elever under minst tre lektioner i veckan har tillgång till två lärare samtidigt, vilket även det ökar möjligheten till individualiserat lärande.

Dessutom stärks rättssäkerheten tack vare att två pedagoger kan betygsätta varje enskild elev.

Och Jonas Vig är övertygad om att vuxenutbildningen som skolform kommer att få än mer utrymme framgent:

– Vi står inför nya utmaningar. Redan nu ser vi ett ökat tryck på SFI och svenska som andra språk. Vi rustar oss för att kunna möta det ökade behovet under 2016, som självfallet följer av att det kommer många asylsökande till vårt land. Vi vet att många som kommer är akademiker och vill få möjlighet till en snabb väg in på svenska arbetsmarknaden. De behoven måste vi kunna möta.

– En stark vuxenutbildning är en av nycklarna till integration. Vi spelar en oerhört viktig roll för samhällsutvecklingen i stort. Därför måste vi ligga i topp, säger Jonas Vig med eftertryck.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Jonas?

Tipsa oss

Tipsa oss gärna om du har idéer eller önskemål på artiklar och innehåll!