Hallå där, Carina, Maria och Yvonne…

...lärare på Östra grundskolan, som fick en replik publicerad på DN Debatt

Yvonne, Maria och Carina framför elevskåp i skolan

Yvonne Törnlund, Maria Wiman och Carina Hafrén

1. Vad är bakgrunden till er replikIsak Skogstads debattartikel i DN?

– Vi (Carina Hafrén, Yvonne Törnlund och Maria Wiman) ville nyansera debatten. Skoldebatten i stort är ofta polariserad där en väldigt svartvit bild av skolans värld målas upp. Skolvärlden är inte antingen eller, här ska en mångfald av metoder, förhållningssätt och synsätt få rymmas. Det som fungerar i vissa sammanhang kanske inte fungerar i andra osv. Sedan var ju artikeln som vi replikerade på väldigt kritisk mot det entreprenöriella förhållningssättet och elevinflytande. Vi kände att vi ville nyansera och stå upp för läroplanens första del.

2. Varför finns så skilda uppfattningar om vad entreprenöriellt förhållningssätt och lärande är?

– Ordet “entreprenöriellt lärande” är lite problematiskt eftersom det ofta har använts som ett slagträ i debatten. Många har slarvigt och felaktigt satt likhetstecken mellan entreprenöriell skola och flumskola. Man har i den så ofta polariserade debatten satt entreprenöriellt lärande som en motpol till traditionell bildning. Andra har förknippat entreprenöriellt lärande helt med företagande och pengar. Det är ett begrepp som har blivit lite kantstött. På senare tid har “värdeskapande lärande” blivit allt vanligare just för att förtydliga, avgränsa och rikta definitionen lite.

3. Kan den här ”missuppfattningen” göra att lärare väljer att inte arbeta entreprenöriellt, tror ni?

– Säkert är det så. Många ser kanske entreprenöriellt lärande som något “utanför” ordinarie undervisning eller kanske till och med som ett eget skolämne. Medan på Östra grundskolan ser vi det som ett förhållningssätt som vi väver in i vår verksamhet eftersom det ger så många positiva effekter på elevernas lärande och resultat.

4. Vad ser ni som den största vinsten med ett entreprenöriellt förhållningssätt?

– Den största vinsten för oss är ju så klart ökad måluppfyllelse. Det entreprenöriella förhållningssättet, tillsammans med elevinflytande, ger mer motiverade elever eftersom de har riktiga mottagare (utanför sin egen klass) till sina arbeten. Dessutom får de möjligheter att träna kompetenser som eleverna behöver för att lyckas i ett framtida samhälle där vi faktiskt inte vet vilka arbeten som kommer finnas. Vi ser skolan som en integrerad del i samhället och eleverna förstår därför tydligare vad de ska ha sina kunskaper till och presterar därmed bättre.

5. Finns det något ni vill rekommendera för andra som är nyfikna på att börja arbeta entreprenöriellt?

– Våga våga våga! Att arbeta entreprenöriellt är ett risktagande både för lärare och elever. En stor del i det entreprenöriella tänket är att våga testa en idé, misslyckas, ompröva och tänka nytt. Detta gäller både lärare och elever.

– Ta hjälp av andra som redan har provat och hugg en kollega som också är sugen på att testa!

– Vinsterna med detta arbetssätt är oändliga och skolan blir så mycket roligare!


Carina Hafrén, Yvonne Törnlund, Maria Wiman, DN Debatt, 23 november 2017

Isak Skogstad, DN Debatt, 21 november 2017

Tipsa oss