Hallå där, Jenny Ohlis…

...lärare på Vistaskolan, som har jobbat med att göra filmer på temat Earth Hour med elever i åk 5!

1) Varför valde du att jobba med Earth Hour-temat med klassen?

Vi valde att arbeta med Earth Hour då det blev en bra start till att arbeta med miljö och hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka vår miljö och hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling. Detta sammanföll även bra med Retorikmatchen (där de skrivit argumenterande texter och arbetat med retorik) och matematiken (där de arbetar med tabeller och diagram). Det blev lätt att knyta ihop ett skarpt uppdrag till eleverna nämligen att göra dessa filmer.

2) Hur har du lagt upp arbetet?

Temat introducerades med introfilmen från WWF’s hemsida, som eleverna även använde fakta från.

Eleverna fick sedan det skarpa uppdraget: att skapa en film där de uppmanar till något val som människor kan göra i vardagen som påverkar miljön och bidrar till en hållbar utveckling. De arbetade självständigt i grupp efter tydliga ramar och strukturer, men vi läste och diskuterade även fakta och påståenden kring hållbar utveckling tillsammans. Utifrån de val som de gjort att argumentera för i sin film fick de även göra en undersökning som redovisades i ett diagram med frekvenstabell.

De skrev först manus, dvs den argumenterande texten, bearbetade den med hjälp av en checklista som jag gjort som tydligt visade vad texten skulle innehålla. De fick sen feedback från mig. Sedan gjorde de ett bildmanus för att till sist spela in sin film. Många grupper valde då att använda green screen. Även till filmskapandet hade de en checklista till stöd för själva filmens innehåll och layout.

När sedan filmen var klar bearbetade gruppen sin film utifrån checklistan, därefter väntade en kompisbedömning (utifrån checklistan) och till sist fick de feedback från mig. När de sedan bearbetat sin film tittade vi tillsammans på filmerna i helklass. Då började eleverna själva använda begreppet “ att kvalitetssäkra”, dvs att vi tillsammans såg alla filmer för att få/ge tips för att säkra kvaliteten på filmen.

Alla grupper fick lista sina bästa ideer till hur vi på bästa sätt skulle kunna sprida dessa filmer. För att få störst spridning på filmerna blev det självklara valet flera: filmerna publicerades på Vistaskolans redovisningsportal Vista visar, de har qr-kodat länkar till filmerna som de gjort planscher av som de delat ut, bett föräldrar att sätta upp på sina jobb. De har även satts upp på många olika ställen; allt från skolans korridor till Huddinges bibliotek. De har även själva kontaktat Huddinge kommun. De har mailat och kontaktat er på Pedagog Huddinge, samt Johanna Petterson, miljöstrateg på Huddinge kommun, så att alla filmerna finns ute på facebook Huddinge miljö och klimat.

Från start till slut har hela temat tagit drygt tre veckor.

Läs mer om arbetet!

3) Vad tycker eleverna om temat och om att jobba på det här sättet?

De tycker att det är väldigt roligt och de blir väldigt engagerade. Deras vilja och motivation ökar när de arbetar tillsammans mot ett tydligt mål och när det känner att deras arbete har ett värde för någon annan.

Jag tror aldrig att eleverna hade bearbetat och lagt ner så mycket tid och energi på sina filmer om de inte hade vetat att de skulle spridas och att de tillsammans kämpade för ett mer hållbart klimat.

4) Vad har du för tips om man vill börja jobba mer entreprenöriellt?

Det bästa tipset är nog att tänka mottagare, för vem kan vi göra detta arbete? Att få eleverna att känna att deras idéer och förslag tas till vara. Våra elever har så otroligt många idéer. Vi måste ta till vara på deras kreativitet!

Låt femmorna självständigt planera lektioner i förskoleklass och genomföra dessa eller låt fyrorna leda lekar på rasterna för yngre elever, det är exempel på enkla små värdeskapande projekt med tydliga mottagare som dessutom bygger broar mellan elever på skolan och skapar trygghet.

Tänk på att det inte finns ett redovisningssätt som ”är det rätta”, utan att genom att låta eleverna själva komma med förslag på sätt att redovisa föds det dessutom ideer av idéerna, eleverna inspirerar varandra.

Första temat som man kör igång med ska inte heller vara för stort och såklart tidsbegränsat. Våga köra igång! Det ger så mycket tillbaka!


Länkar till alla filmerna:

http://www.vistavisar.se/bidra-till-en-ljusare-framtid/
http://www.vistavisar.se/ga-mot-en-battre-framtid/
http://www.vistavisar.se/sluta-aka-bil-borja-ga-cykla-eller-aka-kommunal/
http://www.vistavisar.se/minska-utslappen/
http://www.vistavisar.se/du-kan-gora-skillnad-slang-inte-din-mat/
http://www.vistavisar.se/at-mindre-kott-for-att-radda-miljon/
http://www.vistavisar.se/radda-djuren/
http://www.vistavisar.se/ta-ett-steg-for-manskligheten/
http://www.vistavisar.se/mindre-kott-mera-gronsaker/

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Jenny?

Tipsa oss

Hör gärna av dig till oss du med och berätta om vad du arbetar med!