Hallå där, Lena Felldin…

...lärare på Sågbäcksgymnasiet som projektlett skrivprojektet "Vår historia" för elever på språkintroduktionsprogrammet!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vad är det för projekt ni har jobbat med?

Vi har arbetat med ett skrivprojekt för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år på språkintroduktionsprogrammet, SPRINT. Undervisningsmetoden är processkrivning, som innebär att eleverna skriver, får respons och sedan skriver igen tills man är nöjd med resultatet. Eleverna har skrivit på sina lektioner i svenska som andraspråk under fyra veckor. Projektet visas nu upp i form av en utställning i Sågbäcksgymnasiets café från och med onsdagen den 7 mars. 

Varför valde ni att arbeta på det sättet?

Syftet med projektet är dels att eleverna ska få öva nedanstående förmågor, men också för att visa upp oss. SPRINT-eleverna hamnar ibland i skymundan och kan upplevas som alltför avskilda i skolan och vi tror att väldigt få vet och förstår deras situation. Det är också skönt för en del elever att få ”skriva av sig”, medan det för andra är väldigt svårt.
Vi har hela tiden sagt att man kan vara anonym och att eleven själv är författare och bestämmer helt och hållet själv vad man vill lämna ut och inte.

Projektet har utvecklat elevernas lust att skriva, samt deras skriftspråk. Att sedan få visa upp sina texter och känna stolthet föder ju lusten att fortsätta sin skrivresa i ett nytt språk. Dessutom är det ju mycket motiverande att få skriva något från sina egna erfarenheter, sina upplevelser. Men också att delge sig av sina historier till varandra, samt till resten av elever och lärare i skolan.

Vad har ni lärt er?

Vi har inte utvärderat projektet än, så vi kan inte säga vad det lett till riktigt ännu. Faller det väl ut ser vi gärna att fler skolor inspireras av projektet och vi kommer sannolikt att göra fler, liknande projekt.

Har ni något sätt att dela med er av varandras kunskap och erfarenheter på er arbetsplats?

Ja, vi på Språkintroduktion har arbetslagsträffar där vi diskuterar olika projekt och idéer som kan utveckla språkliga och skriftliga progressioner hos eleverna. Jag själv gillar verkligen att starta upp olika projekt som gynnar elevernas utveckling. I vår planerar jag tillsammans med restauranglärarna och SVA-lärarna, att ha en internationell matdag, allt för att föra samman de olika eleverna och programmen för att dels lära känna varandra men också byta kunskaper med varandra. Vi kan lära oss så mycket av varandra om man integrera både elever, program och ämnen.

Finns det något du vill rekommendera dina kollegor i Huddinge att prova eller göra?

Att tänka utanför boxen mera, är min rekommendation till kollegor i Huddinge kommun. Vi behöver lite mera ”rock’n roll” i skolan, som en restauranglärare svarade mig när jag frågade om vi kunde ha en gemensam matdag! Precis det behöver vi, om vi ska utveckla skolan till att bli en plats där man vill vara, där man lär sig saker, där man får visa vem man är, och då talar jag för både personal och elever. Att utgå från elevernas erfarenheter är sätta igång motivationen, att dessutom få visa upp vad man kan och vad man gjort är en sporre till att vilja veta mera, vilket i sin tur ger kunskap och utveckling.


Ur instruktionerna till skrivprojektet ”Vår historia”

Du utvecklar förmågan att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Historien ska handla om dig

 1. Presentation. Berätta vad du heter och var du är uppväxt. Berätta om din familj.
 2. Berätta varför du bestämde dig för att fly till Sverige
 3. Berätta om vägen hit, till exempel: vad åkte du med? Båt, bil, buss, flygplan, lastbil? Hur gick resan? Vem åkte du med? Hur lång tid tog det? Var hände när du kom fram till Sverige?
 4. Vad visste du om Sverige?
 5. Hur ser det ut nu? Var bor du? Vad gör du på fritiden?
 6. Hur ser din framtid ut? Vad vill du arbeta med? Var vill du bo?

Processen går till så här:

 1. Du väljer vilka foton och bilder du vill använda för att illustrera det du ska berätta.
 2. Du lämnar in texterna till läraren för att få respons.
 3. Du bearbetar texterna. Det är viktigt att läsaren förstår vad du skrivit.
 4. Du lämnar in allt till din lärare

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*