Hallå där, Mirja Timmerlid…

...kultursekreterare på Kultur och Fritid, som arbetar med dansprojektet KOKO: JELNEK

Vad är KOKO: JELNEK?

KOKO innebär att under hela 2018 har Huddinge kommun en egen koreograf/dansgrupp som erbjuder samarbeten till våra verksamheter. De har redan träffat i princip hela årskurs 7 med föreställningar och har träffat unga i föreningar i återkommande dansträningar inför en hemlig dansflashmob. De träffar också ungdomar i Vårby gård varje vecka under året. Många i årskurs 7 ville följa dem på Instagram och fortsätta hålla kontakten.

Citat från två elever:

”Det här var den bästa dans jag sett”

”Rösterna som berättade och dansen gick ihop”

Vad är syftet med samarbetet?

KOKO ska utgå från jämlikhetsaspekter och mötet mellan olika former av rörelse där dansen blir den sammanhållande länken. Vi vill skapa möten mellan unga människor som dansar och de som ännu inte har upptäckt dansen. Genom dansen (prata om dans, rörelse, fysisk aktivitet med mera) får vi syn på oss själva och kan ur det normkritiska perspektivet våga vidga vår självbild.

Finns det något du vill tipsa Huddinges lärare och pedagoger om?

Ja! Att inte missa deras skapande skola-projekt för åk 6:
Vad är Skapande skola? Jo, varje klass i mellanstadiet har rätt till ett fördjupat projekt som kan ingå i deras egna estetiska lärprocesser och till exempel hjälpa dem att stärka sammanhållningen i klassen.

Det är skolans huvudman på barn- och utbildningsförvaltningen som är ansvarig för skapande skola och har gett i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att administrera. Projektet redovisas efteråt till huvudman och till Kulturrådet.

Kulturaktörerna som ingår i ert valda projekt kommer att skräddarsy projektet ihop med er för bästa resultat. Om årkurs 6 väljer projektet med JELNEK så får de en unik chans bara denna vårtermin. De får se en föreställning och träffa en professionell dansgrupp som är van att arbeta med unga, gruppen består av utbildade danspedagoger och de möter eleverna på deras nivå.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*