Hallå där Sanna Mac Donald…

...på Östra grundskolan, som på söndag medverkar i UR:s "Lärlabbet" för att prata om normer i skolan!

Sanna Mac Donald, Glömstaskolan

1) Varför blev just du inbjuden till det här programmet, med tema ”normer”?

Jag bloggar bl.a. för Lärarnas Riksförbund på bloggen ”Det öppna klassrummet” som fokuserar på hbtq i skolan, och jag har föreläst en del om hbtq, normkritik och likabehandlingsarbete för både yrkesverksamma lärare och lärarstudenter, samt deltagit i panelsamtal under tex. Stockholm Pride. Så, jag antar att det är den vägen som UR fick nys om mig. De ringde i våras och frågade om jag ville vara med.

2) Hur jobbar ni med den här frågan på din skola?

Vi är just nu inne i att strukturera upp både det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet ordentligt. Jag har föreläst för personalen om normkritik och olika personer ur personalgruppen har fått olika ansvarsområden gällande tex. främjande arbete och uppföljning av incidentrapporter. Framöver kommer vi ta in utomstående för att tex. bli bättre på att stötta med elever med NPF.

3) Vad tycker du är viktigt att tänka på för att alla elever ska känna att de får plats i skolan?

Först och främst att man inser att likabehandlingsarbetet inte är något som sker av sig självt, bara för att man inom sig har en känsla av att alla människor är lika mycket värda, för vi lever i ett samhälle där alla inte ges samma värde. Vi måste aktivt skaffa oss kunskaper och sedan hitta sätt att omvandla kunskaper och insikter till handling. Man måste också inse att normkritik är en del i att arbeta främjande med likabehandling, att det faktiskt inte går annars. Arbetar vi istället med tolerans och förståelse för utsatta grupper så kommer vi fortsätta reproducera och upprätthålla de normer som gör att vissa blir utsatta från första början. Vi måste helt enkelt få syn på normen i vår egen verksamhet, vilka grupper som ständigt ges utrymme, anses självklara och därmed sällan ifrågasätts eller blir utsatta för kränkningar och vilka grupper som sällan får synas, ses som avvikare och därför ofta blir ifrågasatta och utsatta – eller kanske inte vågar vara sig själva alls. Först när vi har fått syn på dessa normer kan vi arbeta för att förändra dem så att fler får plats.

4) Hur delar du med dig av din kunskap kring det här, utanför din skola?

Jag bloggar och föreläser när jag blir inbjuden. Jag har i nuläget ingen strukturerad verksamhet kring mina föreläsningar, men det kommer nog så småningom.

5) Har du något du vill rekommendera till dina lärarkollegor i Huddinge?

Våga få syn på var du själv står i relation till normen! Vilka privilegier har du utifrån vem du är, hur du lever och hur du ser ut? Och hur påverkar din position ditt bemötande av elever och din uppfattning? Få även syn på vad du redan har kunskap om gällande t.ex. diskrimineringslagen och vad du redan gör bra (och dela med dig!) och fundera på vad du behöver lära dig mer om för att säkerställa att alla elever i ditt klassrum känner sig trygga, kan hitta identifikation och får synas. Gå in och kika i arkivet på ”Det öppna klassrummet” och använd gärna materialet BRYT från RFSL Ungdom om du vill få en grundkoll på vad normkritik handlar om.

Sanna medverkar i UR:s program ”Lärlabbet”, söndag den 20 september. Huddinge har också representerats av läraren Magnus Blixt på Glömstaskolan, som medverkade i programmet om mobbning (30/8). Även Peter Bragner, rektor på Glömstaskolan, medverkade i programmet om skolmiljö (13/9), tillsammans med Åsa Machado från Origo Arkitekter, som ritat Glömstaskolan.

”Lärlabbet” riktar sig till lärare och skolledare. Syftet med serien är att skapa reflektion kring lärandeprocesser och visa på möjligheter till ständig yrkesutveckling. ”Lärlabbet” sänds i Kunskapskanalen, kl. 16:30 på söndagar, och finns även att se på UR.se.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss

Är du nyfiken på någon aktuell person i skola eller förskola?