Arbeta formativt med digitala verktyg – föreläsning med Patricia Diaz

Patricia Diaz besökte Huddinge i början av december för att berätta om hur man kan arbeta formativt med digitala verktyg.

Här hittar du Patricias slides som många har efterfrågat.

Patricia arbetar som lärare i engelska och spanska, samt som förstelärare och arbetslagsledare på Mikael Elias gymnasium i Stockholm. Hon är en mycket uppskattad föreläsare som bland anat skrivit böckerna ”Webben i undervisningen” (2012) och vidareutvecklingen ”Arbeta formativt med digitala verktyg” (2014). Föreläsningen bygger på den senare boken.

Mer information om henne finns på hennes webbplats; www.patriciadiaz.se

Några korta punkter om innehållet i föreläsningen

 • Läraren vill att undervisningen ska vara kul, motiverande och engagerande – man vill uppnå en wow-faktor – men det finns sällan tid till det. Det behövs heller inte om man väljer att arbeta formativt eftersom det ökar elevaktiviteten.
 • Patricia separerar inte IT från formativ bedömning, utan pratar hellre om vad som är god undervisning – allt hänger ihop. Hon använder hellre ”formativt arbete” än ”formativ bedömning” eftersom det handlar om en helhet, inte en separat del. Formativt arbete utgör bryggan mellan undervisning och lärande.
 • Formativt arbete är ett sätt att stärka lärandet under tiden som det pågår, t ex genom att använda sig av ”no hands up”-metoden. Det skapar mer aktiva elever som kommer mer förberedda till lektionen.
 • Det är viktigt att arbetet har riktiga mottagare, är funktionellt och meningsfullt.
 • Formativt arbete ger en mer effektiv återkoppling, Patricia såg att det fanns en stor diskrepans mellan upplevd återkoppling mellan elev och lärare. Lärarna tyckte att de återkopplade mycket och ofta, vilket eleverna inte höll med om.
 • Patricia har provat att sluta sätta betyg på uppgifter och istället endast ge återkoppling i form av kommentarer. På så sätt fick eleven veta vad de kunde förbättra och hur de skulle arbeta vidare, istället för att stirra sig blinda på ett betyg. De fick även mindre omfattande feedback, men oftare, jämfört med ett betyg. Kommentarer leder till bättre lärande än ett betyg.
 • En (av många) fördelar med att arbeta med delade dokument i GAFE under lektionstid, är att läraren då vet vem som har skrivit texten (vilket man inte kan vara säker på om texten skrivs utanför klassrummet). Dokumentet låstes då upp under lektionen, för att låsas när den var slut.
 • ”The story of Austin’s butterfly” – en film som visar på kritik och formativ feedback i undervisningen
 • Kamratrespons kan fungera bra, men det är inte bara ”att göra”. Eleverna måste få träna på att ge repons och som lärare behöver man fundera på hur man själv ger respons, för att fostra eleverna in i hur det görs.
 • Att arbeta med Padlet
 • Att arbeta med Google formulär

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss