”Digitala verktyg inkluderar”

Möjligheten att inkludera alla och anpassa undervisningen efter individens behov. Det är en stor fördel med digitala verktyg, menar Sjödalsgymnasiets IKT-pedagoger Andreas Enebog och Caroline Hägg.

För några år sedan var Sjödalsgymnasiet en av de första gymnasieskolorna i Huddinge som började arbeta aktivt med IKT. Då handlade det om att göra skolan digital, och att bli en 1:1-skola med ipads till alla elever. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart.

– Det är lätt att glömma hur det var då, för allt går så fort. I dag har vi en hög kompetens kring att använda digital teknik i kollegiet, säger Andreas Enebog som är förstelärare i IKT, tillsammans med Caroline Hägg.

Ihop med Marie Tängdén, som i dag har en annan roll på skolan, har de stöttat skolans lärare i utvecklingen och nått goda resultat. En framgångsfaktor är att de regelbundet haft studiedagar som riktat sig till alla skolans lärare.

– Man kan inte bara vända sig till de som tycker att det är roligt och är intresserade, utan även få med de som tycker att det är svårt. Det är precis som i en klass, säger Caroline.

Måste se mervärdet

Andreas och Caroline poängterar att det är viktigt att inte digitalisera för digitaliseringens skull. Som lärare måste man se att de digitala verktygen ger ett mervärde för undervisningen. Själv fick Andreas – som undervisar i naturkunskap – en aha-upplevelse när han tillhörde en pilotgrupp som skulle testa ipads för 5–6 år sedan.

– Mina elever skulle vetenskapligt undersöka en växt, och alla texter publicerades så att det blev en flora på nätet. Jag upplevde att eleverna blev väldigt drivna. Det blev inte bara naturkunskap, utan vi lärde oss också om andra saker. Vi kunde prata om saker som källkritik och upphovsrätt, säger han.

De digitala verktyg som finns i G-Suite gör undervisningen enklare och smidigare. Man sparar tid och har allt sorterat, menar Andreas och Caroline. Men den största fördelen är förmodligen möjligheten att inkludera alla elever. Till exempel är det lätt för alla elever att göra sina röster hörda med hjälp av Google Classroom.

– Eleverna kan jobba med skriftliga anonyma svar som jag kan lyfta upp i klassen. Då vet alla vilka tankar som finns. Jag tycker det är jätteviktigt för mångfalden, annars är det vanligt att bara vissa röster hörs, säger Caroline.

Som ett annat exempel på inkludering tar Andreas upp möjligheten att ta del av ett videoklipp i egen takt.

– Tidigare visade man klippet på projektorn, och då försvann vissa iväg i tankarna. I dag tittar de på sin egen skärm och kan pausa för att anteckna eller ställa frågor när det behövs, säger Andreas.

Tillgodoser olika behov

Tekniken erbjuder också många hjälpverktyg, för att anpassa informationen efter olika behov och funktionsuppsättningar. Till exempel kan man lätt få en artikel uppläst om man har det behovet. Med Classroom blir det också lättare för läraren att upptäcka varje elevs behov.

– Under tiden de skriver kan jag se vem som kommit igång och vem som inte gjort det. Då kan jag gå fram till de som inte börjat – eller skriva ”Du verkar vara på rätt spår” till de som kommit igång. Det är något eleverna uppskattar, säger Caroline.

Sjödalsgymnasiet håller nu på att byta ut alla ipads mot chromebooks, och tidigare har man gått från verktyget Showbie till Classroom. Att det hela tiden händer mycket med tekniken, innebär förstås en utmaning.

– Jag kan förstå lärare som säger att nu har jag lärt mig Showbie, varför ska jag lära mig Classroom? På så sätt är det bra att vi bara kommer ha chromebooks från nästa läsår, så att vi får landa i det. Nu behöver vi se vilka tillägg som behövs för att utöka möjligheterna och till exempel kunna skärminspela och ljudinspela, säger Andreas.


Kom igång med digitala verktyg

Andreas och Caroline tipsar

1. Pedagogiken först.
Börja i den pedagogiska tanken. Vad vill du uppnå? Börja aldrig i tekniken, då blir det lätt pannkaka.

2. Våga testa.
Börja testa även om du inte känner dig jättesäker. Vad är det värsta som kan hända?

3. Ta hjälp.
Om du känner dig osäker, prata med den på skolan som jobbar med IKT. Om det inte finns någon – titta på nätet. Där finns många relevanta grupper.

 

Text & foto: Åsa Kahn

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*