Lärplattan gör det lättare att bära sin egen kunskap

I Vistaskolans årskurs fyra är eleverna vana att ge varandra beröm. Det ingår som en naturlig del i undervisningen. Tack vare en väl utarbetad metod med kamratbedömning med IT-stöd ser Jenny Ohlis hur såväl läsintresse som kunskaper i svenska språket ökar hos eleverna.

Bild på Jenny Ohlis

Det är en vacker höstdag och Jenny Ohlis går över skolgården med ett av sina viktigaste arbetsredskap under armen: iPaden eller lärplattan som hon helst kallar den. Sabina i årskurs 4, som nyligen varit sjuk, kommer springande och frågar Jenny hur hon ska göra med en skoluppgift hon missat. Nästan direkt börjar båda titta i lärplattan och strax därpå skuttar Sabina iväg nöjd med svaret.

– Jag började tidigt, redan i årskurs ett med läsplattan som ett lärverktyg och parallellt även med kamratbedömning. Den här årskurs fyran, som jag är ansvarig för i år, har jag haft privilegiet att få följa redan från årskurs ett här på Vistaskolan, säger Jenny Ohlis, som precis avslutat en svensklektion i klassen.

Jenny Ohlis har 18 års erfarenhet som pedagog och är tydlig med att hennes utgångspunkt i lärande bottnar i att alltid betona styrkorna hos eleverna. Alla vill bli sedda, ett positivt förhållningssätt leder till ett bra klassrumsklimat. Kunskapsluckorna blir lättare att fylla om eleverna har en bra självkänsla i botten och inte minst är trygga med varandra i klassen.

Bygger på beröm

För henne har ny teknik och framförallt läsplattan öppnat ett helt annat arbetssätt.

– Jag har jobbat flera år med lärplattan som verktyg i mitt lärande och allteftersom fått eleverna att använda iPaden i olika sammanhang, numera är det en lika självklar del i undervisningen hos oss som böcker, papper och penna, säger hon.

Kamratbedömning i sin tur bygger på trygga elever och beröm. Tydliga kriterier är A och O, säger Jenny Ohlis med eftertryck, och berättar att hon är noga med att utarbeta metoder och situationer när eleverna använder sig av kamratbedömning.

– I mitt arbete använder jag det främst för att stärka svenska språket och utveckla elevernas förmågor. Jag startade arbetet med kompisbedömningar på ett väldigt strukturerat sätt för att utveckla elevernas läsförmåga. Tack vare lärplattan kan eleverna också själva följa sin progression på ett bra sätt genom att exempelvis göra egna läsutvecklingsböcker i appen Book Creator. De sparar, backar tillbaka, läser och lyssnar och jämför.

Hon berättar att eleverna oftast jobbar två och två, att läsövningar spelas in och används för att ge varandra beröm. Detta är även ett fantastiskt redskap för att utveckla elevernas engelska förmågor.

– Mina uppgifter är konkreta. Det ska vara tydligt för eleverna vad de ska berömma hos varandra, vilket också bygger på att alla våra uppgifter och lärandemål också är klara och begripliga för eleverna. Kriterierna får inte vara otydliga, de måste vara tydliga för eleven.

Lärarrollen är roligare

–Det här arbetssättet innebär också stora fördelar för mig. Det är fantastiskt roligt att vara lärare med den här tekniken som lärverktyg. Förr släpade jag med mig stora pappersmängder hem och sedan tillbaka till skolan igen. Dels innebär det här arbetssättet med IT-stöd i undervisningen att jag har mycket mer som jag kan bedöma för varje enskild elev, dels att allt finns att tillgå via min lärplatta. Allt samlat på ett ställe, det var bara något man kunde drömma om förr, säger Jenny och skrattar.

– Den dagliga formativa bedömningsprocessen blir så mycket enklare. Både jag och eleven får hela tiden återkopplingar på var de befinner sig i lärprocessen i förhållande till de mål vi satt upp för varje moment och område. Tack vare att de kan spela in när de exempelvis har läsuppgifter och spara det de skriver kan eleverna hela tiden gå tillbaka och se sin egen progression, jag kan skriva kommentarer, föräldrar kan kommentera och inte minst eleverna kan kommentera varandra. Med GAFE (Google Apps For Education) kan jag lätt ge feedback direkt i elevernas texter.

Jenny Ohlis betonar att hon tydligt kan se hur det här arbetssättet stimulerar eleverna till ökat lärande.

–De lär sig mer och på ett roligare sätt. Det finns helt enkelt ingen väg tillbaka, säger Jenny glatt.

Ökat lärande genomsyrar skolan

I klassrummet märker Jenny Ohlis hur eleverna blir mer och mer spontant berömmande, vilket också flyttat ut på skolgården och ökat tryggheten och bidragit till ett än mer positivt klimat på skolan.

– Berömtanken finns på hela skolan numera. Vi lärare har blivit bättre på att lära av varandra och dela med oss av vad vi kan och förmedla bra arbetsmetoder. Där har vi även Huddinge kommun i ryggen som verkligen tror på dela-kulturen; att vi i än högre utsträckning kan dela erfarenheter och verka för kunskapsutbyte.

–När det gäller både den summativa och formativa bedömningen så ser jag bara fördelar med att låta eleverna vara mer och mer delaktiga. Men också att vi lärare mer och mer använder oss av samma grepp; att fler par ögon ser mer än ett par, påpekar Jenny och tar nationella proven som exempel, där det numera alltid är flera lärare som bedömer varje elevs prov.

– När fler lärare bedömer varje elev ökar likvärdigheten på skolan. Det är också ett resultat av hela skolans arbete med att vi lär av varandra, varje lektion och varje dag, säger hon och skyndar vidare.
Mer information om hur Jenny Ohlis och Anna-Karin Bergwik arbetar med formativ bedömning, språkutveckling, beröm och det strukturerade sätt som vi startade med kompisbedömningar finns att läsa på bloggen: lektionslycka.wordpress.com

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Kontakta Jenny om du vill veta mer om hur hon jobbar med kamratbedömning!

Tipsa oss