Studieresa till England gav inspiration om digitala lärmiljöer

– Det var en resa som gav mycket inspiration och nya ideér, som till viss del kommer att omsättas i handling redan nu under höstterminen, konstaterar skolledarna Semira Vikström, Visättraskolan och Birgitta Fagerberg, Annerstaskolan. De båda deltog i barn- och utbildningsförvaltningens studieresa till England i maj, för att hämta inspiration när det gäller ny teknik från Essa Academy i Manchester och Apple i London.

– Självfallet blir man imponerad av hur Essa Academy, som ligger i ett socialt utsatt område i Manchester, lyckats vända sina skolresultat och idag kan stoltsera med så hög andel godkända elever, säger Birgitta Fagerberg.

Hon kände i mångt och mycket igen beskrivningen av området som skolan ligger i från Annerstaskolans sociala struktur.

– Vi har på liknande sätt många elever med utländsk härkomst, med begränsade svenskkunskaper. Eftersom vi är en år F-9 skola har vi också elever med stort åldersspann. Just nu står vi inför en stor utmaning: att i högre utsträckning använda oss av ny teknik i undervisningen, säger hon och pekar på en trave med iPads, som ska tas i bruk nu under höstterminen.

Utformad för flexibelt lärande

Birgitta Fagerberg tyckte att den fysiska miljön med fina lokaler, som till fullo var anpassade till ny teknik, imponerade. Semira Vikström höll också med om att miljön var bra och väl förberedd för att använda alla tänkbar teknisk utrustning i lärandet. Samtidigt uppfattade hon skolmiljön som opersonlig.

– Jag tilltalades inte av att miljön mer liknande ett kontorslandskap. Det gav ett stelt och allt för strikt intryck tycker jag. Däremot var det oerhört positivt att se en miljö som var så flexibelt utformat; att det lätt gick att bygga om till olika mindre studiehörnor med mera.

Något som också Birgitta Fagerberg var positiv till:

– På Annerstaskolan har vi jobbat en hel del med flexibelt lärande, för att kunna öka inkluderingen för de elever som har särskilda behov. Ofta kräver det mindre studiegrupper och avskärmade studiemiljöer. Något som Essa Academy hade löst bra tack vare att det mesta var enkelt att flytta runt; bord, stolar och skärmar.

Men det som imponerade mest på både Semira Vikström och Birgitta Fagerberg var det engagemang som hela skolan visade för att alla elever skulle nå sina mål.

Jobbade mot högt ställda mål

– Skolledningen arbetade verksamhetsnära. De hade järnkoll och ställde också höga krav på lärarna. Det fanns en anda där alla jobbade mot högt ställda mål. Det tilltalade mig, konstaterar Semira Vikström.

– Jag har alltid ansett att ledarskapet på en skola är a och o. Det var en verklig aha-upplevelse att se hur starkt skolledningen styrde över skolan. Jag uppfattade en tydlighet, där alla visste vad man gjorde och varför man gjorde på ett visst sätt. Transparensen var större på Essa Academy, och kraven på lärarna högre än hos oss. Just tydligheten kommer jag att jobba än mer med nu i höst på vår skola, säger Birgitta Fagerberg och får medhåll av Semira Vikström.

– Samtidigt som kraven var högt ställda fanns det också bra utvecklingsmöjligheter för lärarna, vad gällde fortbildning och interna pedagogiska diskussioner. Något som vi också satsar mycket på hos oss på Visättraskolan, betonade Semira Vikström som också inspirerades av schemaläggningen vad gällde lektionstiderna.

– På Essa Academy hade de få ämnen per dag, samtliga praktiska ämnen låg i slutet av dagen. Längre lektioner skapar bättre möjligheter för eleverna att få en fördjupad förståelse för det de arbetar med. Det tog jag direkt med mig hem.

På samma sätt imponerades Birgitta Fagerberg av tydligheten vad gällde kunskapsmålen och det dagliga lärandet.

– Eftersom vi är en F-9-skola vill jag jobba mer med att hålla den röda tråden i alla ämnen, och satsa på ett än mer ämnesövergripande arbete. Något som vi på skolan har enats om att utveckla under läsåret 2015/16.
Här ser både Semira och Birgitta stora möjligheter när det gäller att använda sig av ny teknik och inte minst iPads och iTunes U i undervisningen.

Hämtar inspiration på hemmaplan

– Vi har skolor här i Huddinge som kommit långt, som vi hämtar kunskap och inspiration från. Strax innan sommarlovet var exempelvis Anders Enström från Östra grundskolan på Visättraskolan och föreläste för våra lärare om just iTunes U, berättar Semira Vikström och fortsätter:

– Det i kombination med studiebesöket på Essa Academy och Apple har verkligen gjort att vi känner oss inspirerade. Tack vare Londonbesöket blev också våra lärare inbjudna av Apple att gå en utbildning i iTunes U, vilket vi redan gjort. Det har bland annat resulterat i att vi nu lägger ut våra kurser på iTunes U, berättar Semira Vikstöm.

På samma sätt tänker Annerstaskolans rektor Birgitta Fagerberg:

– Självfallet ska hela skolan få mer kunskaper om hur vi kan nyttja digital teknik som ett bra lärverktyg för att höja resultaten på skolan. Samtidigt kräver det också att skolan rent tekniskt anpassas, något som tar lite tid. Ett mål är att alla klassrum inklusive idrotts- och slöjdsalar förbereds för att använda ny teknik. Att enkelt kunna koppla upp sig på till exempel storbildsskärmar för genomgångar tror jag alla skolledare och pedagoger sätter högt upp på sin önskelista.

Och att studiebesöket gav inspiration inom många områden intygar båda skolledarna:

– Vi blev övertygade om att vi är på rätt väg, där digital teknik alltmer kommer att bli ett verktyg för att göra undervisningen intressant, meningsfull och bidra till att allt fler elever kan nå sina mål, säger Semira Vikström.

– Med rätt kunskaper är detta även ett fantastiskt hjälpmedel vad gäller formativ bedömning, samarbete och skolutveckling i stort. Det känns både utmanande och fantastiskt roligt säger Birgitta Fagerberg.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

BETT – ABSOLUT! | Visättraskolans skolutvecklingsblogg

BETT – ABSOLUT! | Visättraskolans skolutvecklingsblogg

[…] har tillsammans åkt till BETT, Nordiska Skolledarkongressen och några av oss har också varit på studiebesök på Essa Academy i […]

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss