Coachutbildning för att stärka det kollegiala lärandet

För att höja kvaliteten i vår skolverksamhet och bidra till en ökad måluppfyllelse hos våra elever har kommunen utsett förstelärare inom grundskolan och gymnasieskolan. Dessa förstelärare har olika skolutvecklingsuppdrag i sina tjänster. En gemensam bas i dessa uppdrag är att stärka det kollegiala lärandet på skolorna. Detta kan ske genom att de coachar andra lärare i didaktiska frågor och genom klassrumsbesök och efterföljande diskussioner där syftet är att stärka och utveckla lärares professionskunskap.

För att stärka förstelärana i uppdraget och se till att de på bästa sätt kan bidra till att utveckla det kollegiala lärandet på våra skolor genomför vi under hösten en coachutbildning för 50 förstelärare.

Syftet med denna coachutbildning är att våra förstelärare ska få de verktyg, metoder och den teoretiska bakgrund som behövs för att de ska kunna använda sig av ett coachande förhållningssätt i kommunikationen med kolleger, individuellt och i grupp. Utbildningen sker under fyra heldagar i höst och deltagarna kommer kontinuerligt att få feedback på de övningar man deltar i. De får även möjlighet att under utbildningens gång träna sina coachfärdigheter i olika sammanhang.

Coachutbildningen genomförs i samarbete med Skolcoacherna som har lång erfarenhet av att utbilda inom coaching i skolan och har utbildat skolcoacher i Stockholms stad och inom Skolverkets projekt ” Handledning för lärande”.

Vi kommer efter avslutad utbildning att tillsammans med deltagarna genomföra en utvärdering för att ta ställning till om denna coachutbildning ska erbjudas fler av våra förstelärare.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om coachutbildningen för förstelärare?

Kontakta Kerstin Zirath!