”Det finns en osäkerhet kring rätt och fel”

Högstadieläraren Cajsa Hedberg tycker att värdegrundsfrågor har en självklar plats i skolan. Därför har hon bland annat integrerat frågorna näthat och propaganda i sin svenskundervisning.

Cajsa Hedberg är lärare i svenska och engelska på högstadiet i Vistaskolan, där hon jobbar mycket med värdegrundsfrågor.

– Det är så viktigt när samhällsklimatet ser ut som det gör. Det finns en sådan osäkerhet kring vad som är rätt och fel. Då behöver eleverna vägledning, säger Cajsa när vi ses i klassrummet mellan hennes lektioner.

Under förra läsåret använde hon sig av två material från Statens medieråd, och med hjälp av dem integrerade hon värdegrundsarbetet i svenskundervisningen med de dåvarande åttorna. Det första materialet var ”Propaganda och bilders makt” som ska hjälpa eleverna att upptäcka problematiska budskap i bilder och filmer.

– Jag började med att visa ett bildspel, och sedan fick eleverna själva välja ett område som de skulle göra propaganda om. De fick göra svart, grå eller vit propaganda. Många valde svart propaganda, det var nästan så att det blev obehagligt, säger Cajsa.

På så sätt kunde eleverna få träning i muntlig framställning och ordförståelse, samtidigt som de fick kunskaper om propaganda, bilders makt och källkritik.

Tog upp egna erfarenheter

Under vårterminen arbetade Cajsa sedan utifrån Statens medieråds material ”No hate”. Här uppmärksammades ämnet näthat, samtidigt som eleverna fick träna på att skriva faktatexter.

– Eleverna fick tillfälle att diskutera egna erfarenheter, bolla dem med varandra och sedan skriva om dem i en faktatext. Det var väldigt intressant att se vad de varit med om på nätet, berättar Cajsa som ser att eleverna utvecklats mycket under året.

– De använder ord som propaganda, kränkning och förtal. De kan använda orden i rätt sammanhang och kan argumentera mycket bättre, säger hon.

I samma veva anmälde Cajsa åttorna till en kommunikationstävling för sajten jagvillveta.se. Tävlingen gick ut på att utforma ett reklambudskap för unga om deras rättigheter om de utsätts för brott. Resultatet var slående – fyra av bidragen vann.

– Jag tror att det var för att vi jobbat med ”No hate” innan. De höll just på att skriva faktatexterna och visste därför vilka rättigheter de har, säger Cajsa.

Går att få in överallt

Det är framför allt i svenskan som Cajsa integrerat ett värdegrundsarbete, men inte bara. I engelskan tog hon till exempel in en genusdiskussion genom att låta eleverna forska om könsroller i England. Och hon tror att det går att få in liknande ämnen i princip överallt.

– Genusdiskussionen finns i hela världen, så den går att jobba med oavsett vilket språk man läser. I SO:n kan man till exempel jobba med människans fri- och rättigheter, och i NO:n kan man koppla in hållbar utveckling.

För att hinna med har Cajsas trick varit att använda värdegrund som verktyg, när hon jobbat med till exempel faktatext eller muntlig framställning. Helst skulle hon dock se att värdegrundsfrågor fick större plats i skolan.

– Jag tycker att skolan ska lägga större fokus på värdegrundsfrågor med riktiga timmar, så att det inte sker med vänsterhanden. Jag har också funderat på om man inte borde ha en förstelärare i värdegrund.

3 tips från Cajsa

Vill du jobba mer med värdegrundsfrågor? Här är några tips:

  1. Integrera
    ”Lyft in värdegrundsarbetet i ditt ämne. Om man ska skriva en faktatext så kan man göra det mot värdegrund till exempel.”
  2. Kolla in Statens medieråd
    ”Statens medieråd är en fantastisk inspirationskälla, med mycket bra material.”
  3. Utgå från eleverna
    ”Undervisningen måste föda ungdomarnas intresse. Det finns till exempel ett intresse för näthat, de vill veta vad de har för rättigheter.”

huddinge.se kan du läsa mer om vinsten i kommunikationstävlingen.

Här hittar du materialet som Cajsa Hedberg använt:

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss