Här räknar alla på sin nivå

Varför följa en standardiserad mattebok när alla elever befinner sig på olika nivåer? Det frågar sig Snättringeskolans Annika Macklin som kör på individualiserad matematikundervisning – helt utan mattebok.

”Jag utgår inte från vad som står i boken, utan från vad vi kan och inte kan och vad vi behöver lära oss”, säger Annika Macklin.

– Nu vill jag att ni tar fram era krysspapper och så börjar ni jobba med era kryss.

Annika Macklin har just inlett torsdagens matematiklektion i klass 5C. Eleverna plockar fram sina papper, där de kryssat för de områden som just de behöver öva på. Sedan plockar de fram sina ipads och börjar räkna.

På en elevs skärm kommer additionstal efter additionstal upp – 1140 + 1380, 1045 + 2596 … På en annan skärm handlar det om algebra. ”Vilket tal ska stå i stället för x?” står det, och sedan 6=9–x. På en tredje skärm spelas en film om att räkna med bråk upp. Annika går runt och hjälper till där det behövs.

– Hur mycket är 20 procent av 60? Tricket är att ta reda på hur mycket 10 procent är, säger hon till en elev som klurar kring en uppgift om procent.
– Inne i ”classroom” ligger en film. Du kan börja med att titta på den, säger hon till en elev som har koll på fokusområdena för årskurs 5, och nu jobbar med dem för årskurs 6.

Utgår från varje elev

Vi befinner oss på Snättringeskolan, där Annika Macklin är lärare i matematik och NO samt förstelärare i matematik. Sedan ett och halvt år tillbaka genomför hon ett projekt med individualiserad matematikundervisning i det som nu är årskurs 5. Tanken är att låta undervisningen utgå från varje elevs behov.

– Oftast använder man samma bok och alla ska göra samma sak i matematiken. Det gör att man lägger undervisningen på en mellannivå. Då tycker de som kunde för ett år sedan att det är tråkigt att få repetera, medan de som inte förstod för ett år sedan fortfarande inte gör det, säger Annika.

För att ta reda på vilken nivå varje elev befinner sig på, använder sig Annika av årskursanpassade tester ur boken ”Förstå och använda tal”. Utifrån testet får varje elev en individuell utvecklingsplan – ett krysspapper där fokusområden som ”procent”, ”faktorer i tal” och ”relativ storlek på tal i bråkform” står listade. Sedan jobbar eleverna med övningar kring de specifika områdena, i det digitala läromedlet Nomp.

– Eftersom jag släppt matteboken är undervisningen roligare. Jag utgår inte från vad som står i boken, utan från vad vi kan och inte kan och vad vi behöver lära oss, säger Annika.

Motivation och lust

Testet görs i början av läsåret och följs sedan upp flera gånger under året. Och när man har koll på alla områdena får man fortsätta med det test som är anpassat för årskurs 6 – eller 7.

– Jag har sett skillnad när det gäller motivation och lust. Nu ser de sitt eget lärande och tar mer ansvar för det. De är motiverade att jobba på sin egen nivå. De kan se vad det är specifikt som de behöver träna på, säger Annika, och berättar att inte minst de högpresterande eleverna fått extra mycket driv.

– De som har väldigt mycket rätt på testet får göra nästa års test. Det blir väldigt motiverande för de som har lätt för sig och alltid blivit tillbakahållna, säger Annika.
Och att arbetssättet varit lyckat visar sig inte minst i den fina respons som Annika fått från barnen.

– Det är många elever som skrivit hemliga brev till mig. De skriver saker som ”Jag hatade matte förut och nu är det så kul”, berättar hon.

Klass 5C rensar ogräs

När Pedagog Huddinge är på plats i klassen har de nyligen gjort läsårets andra test, och Annika presenterar resultatet för klassen i en powerpoint. Resultaten visualiseras i form av en gräsmatta, som ska bli så fri från ”ogräs” som möjligt. De rätta svaren är gröna och de andra är svarta.

– I september hade hela klassen 74 procent rätt på det här provet, säger Annika när hon visar den första gräsmattan.

Sedan bläddrar hon till nästa slide.

– I november hade ni 84 procent rätt. Det är mycket grönare. Vad duktiga ni har varit!


3 tips från Annika

1.Våga testa
Det skadar inte att prova. Om det inte skulle funka, så gör det ingenting.

2. Det är inte krångligt!
Att kartlägga elevernas kunskaper och utgå från vad de behöver träna på, är inte så svårt som det låter. Det handlar bara om att man gör provet i förväg.

3. Applicera på fler ämnen
Använd gärna samma tänk i andra ämnen. Det jättebra med en fördiagnos för att få syn på vad eleverna kan.

Läs mer
Inspirationen till projektet kommer från Nydalaskolan i Malmö som infört individualiserad matematikundervisning på hela skolan¬ – med strålande resultat. Läs gärna mer om skolans arbete på vår systersajt Pedagog Malmö, pedagog.malmo.se/artiklar/elever-matte

Text & foto: Åsa Kahn

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*