Hon förändrar elevernas inställning till matematik

Bilden av ett knäpptyst klassrum är inget som lockar henne. – Jag vill se eleverna diskutera matematikproblemen inför varandra. Helst även på rasterna. Helena Pettersson är matematikutveckare på Annerstaskolan och ser det som en av sina främsta uppgifter att förändra inställningen till ämnet, både hos elever och lärare.

Helena Pettersson skrattar åt sig själv.
– Jag är en riktig matematiknörd. Jag älskar matte och sitter gärna med problemlösning på kvällarna.

Det är lätt att förstå att just hon fått uppdraget att leda Annerstaskolans lärare in i ett annat sätt att se på matematiken som en av sex matematikutvecklare i Huddinge kommun. Tanken är att lyfta nivån på elevernas matematikkunskaper och för Helena Pettersson handlar det bland annat om att ge lärare och elever en annan syn på ämnet:
– Traditionellt har det varit så att antingen gillar man som lärare matematik eller så håller man sig så långt borta från ämnet som möjligt och skickar alla mattefrågor vidare till matematikläraren. Det är så lätt att det blir ett skolämne och inget mer än så. Man håller sig inom bokens två pärmar och klassrummets fyra väggar. Det är gränser jag vill komma utanför. Jag vill att barnen ska se att de använder matematiken överallt.

Hon ser till exempel att matematiken kan komma in som en del av fritidsverksamhetens lekar och diskussioner. Redan nu har barnen ägnat sig åt att mäta varandra och med hjälp av uppspända trådar räknat ut hur långa de blir tillsammans.

På lektionstid handlar matematiken i Helenas klassrum väldigt lite om att rutinmässigt nöta in multiplikationstabeller.
– Jag vill ha en livlig diskussion kring problemen. Vi för samtal kring matematik helt enkelt och löser problem tillsammans. Barnen vet att jag älskar felaktiga lösningar. Det leder till att de vågar prova sina idéer och berätta hur de tänker. Det finns ju ofta olika sätt att komma fram till svaren och vi prövar dem alla, pratar och skriver upp. De får aldrig säga svaret rakt ut. Men jag vill veta hur de tänker. Processen är det viktiga. Förstår man processen får man ofta fram rätt svar.

Matematikutvecklare Helena 2

Diskussionerna är enligt Helena ett sätt att utveckla barnens förmåga att till exempel föra och följa matematiska resonemang och att analysera matematiska begrepp. Multiplikationstabellen ska förstås också läras in, men den uppgiften – och andra liknande automatiseringar – får barnen i hemläxa så att lektionerna kan ägnas åt samtal kring matematik.

Som matematikutvecklare handleder Helena lärare i årskurs ett, både enskilt och i grupp. Samtidigt fungerar hon som ett stöd för lärare upp till högstadiet. Hon finns med på lektioner och kommer med synpunkter som kan utveckla undervisningen. Och ser en stor kapacitet i både lärare och barn.
– De lärare jag handleder och träffar är olika. Några har grundläggande matematikutbildning, andra brinner för matematik. Emellanåt suckar kanske någon och jobbar med mig för att de måste, trots att de kanske inte tycker att det är särskilt kul. Men vartefter vi jobbar tillsammans ändrar de flesta inställning och tycker till och med att matte är roligt. Det har länge varit okej att säga att matematik är tråkigt. Men en förändrad insikt hos lärarna ger en ny inställning till barnen.

Helenas engagemang sträcker sig även till barnens föräldrar, och till hösten planerar Annerstaskolan att erbjuda matematikkvällar till föräldrar som vill kunna hjälpa sina barn med läxorna.
– Matematiken utvecklas hela tiden och jag vet hur svårt det kan vara som förälder att hänga med i allt som händer inom matematiken nu. Vi behöver förändra inställningen till matematiken hos alla som påverkar barnen och föräldrarna har ju en viktig roll.

Projektet med matematikutvecklare löper till sommaravslutningen 2016.
Kommer du att ha hunnit vända den negativa trenden?
– Jag hoppas förstås på förlängning av projektet. Har vi tillräckligt med tid kommer det gå att lyfta matteresultaten. Men fram till dess kommer jag att ha höjt medvetenheten hos lärarna kring matematiken som ett roligt och viktigt ämne. De kommer att våga diskutera och lita på elevernas kompetens. Och det är en väldigt bra förutsättning för bättre matematikkunskaper.

Så kan matematikundervisningen förbättras enligt Helena Pettersson:

  • Se över bedömningsinstrumenten: Med bra formativa bedömningsinstrument som används på rätt sätt blir elevernas lärande tydligt för både eleven själv och för läraren.
  • Eftersträva samsyn: Den undervisning jag får ska inte hänga på vilken skola eller vilken klass jag hamnar i. På Annerstaskolan strävar vi efter att alla lärare ska jobba efter samma pedagogiska planering. Vi utarbetar en röd tråd hela vägen upp till nian, så att vi inte missar något område.
  • Släpp matteboken: Om man väljer bra matteböcker kan de vara ett bra verktyg att använda. Men våga variera undervisningen. Alla behöver inte göra samtliga sidor i boken. Målet i matematiken ska inte vara att göra klart vissa sidor. Det ska vara att förstå det som undervisas.
  • Diskutera problemen tillsammans med eleverna: I en textuppgift kan varje enskilt ord bära på mycket viktig information. Diskutera med eleverna vad som är frågan och vilken information som är viktig för att kunna lösa problemet.
  • Erbjud matematikundervisning med svenska som andraspråk: Språket är oerhört viktigt i matematiken. Det borde finnas en uttalad syn på skolorna att stödja elever med andra förstaspråk än svenska. Matematiken ska inte falla på bristande språkkunskaper.

Matematikutvecklare

I dag arbetar totalt sex personer som matematikutvecklare i Huddinge kommun. De finns på Annerstaskolan, Vårbyskolan, Visättraskolan, Tomtbergaskolan, Sjötorpsskolan och Östra grundskolan. Med start höstterminen 2013 har de i uppdrag att utveckla matematikundervisningen och därmed stärka elevernas resultat.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Helenas arbete för att öka lusten för matematik?

Kontakta Helena Pettersson!

Tipsa oss

Har ni ett projekt om matematik på din skola som du vill dela med dig av?