Språkutveckling

Språkutveckling är ett av de tre prioriterade områden som barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att skolor och förskolor i Huddinge ska fokusera på fram till år 2017. I samband med det har det startats ett följeprojekt för språkutveckling som ska följa, värdera, stödja och sprida det som händer i Huddinges förskolor och skolor inom området språkutveckling.

Klicka på kategorierna nedan om du vill få fram artiklarna som passar ditt verksamhetsområde!

Loading