Nya språkstrategier i förskolan

Synen på språk och flerspråkighet i förskolan har förändrats – nu är det dags att börja jobba på ett nytt sätt. Den nya vägledningen "Utforska språken" ska vara ett stöd.

”Utforska språken” är en ny vägledning som ska underlätta arbetet med språk och flerspråkighet i Huddinges kommunala förskolor.

– Vi hade ett gammalt material, men det byggde på en syn på barn som inte stämmer med hur vi ser på barn i dag. Det var de vuxna som kunde och visste, medan barnen skulle lära av dem. Enligt nyare forskning är vi alla språkskapare, säger Heidi Wasén, som är utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.
Hon har tagit fram vägledningen tillsammans med utvecklingspedagogerna Nourten Armak och Maria Klasson, samt Petra Petersen på Stockholms universitet.

Nourten Armak och Heidi Wasén. Foto: Åsa Kahn

 

En viktig poäng i den nya vägledningen är att den bland annat utgår från ett transkulturellt perspektiv. Det innebär bland annat att barn är individer och inte representanter för en folkgrupp, samt att alla har rätt att vara flerspråkiga.

– Jag är själv tvåspråkig och under hela min uppväxt var det förbjudet att blanda språk. Nu är det inga problem att prata lite svenska och lägga in lite engelska eller turkiska i samma mening, säger Heidi.

– Barn kan använda olika språk parallellt, och de kan också använda andra uttryckssätt för att kommunicera. Det kan vara gester, bild eller bygg och konstruktion. Vi får inte utesluta de barn som inte uttrycker sig verbalt, säger Nourten.

”Använd som uppslagsbok”

I vägledningen finns gott om konkreta tips. Bland annat finns information om material, digitala resurser och konkreta arbetssätt.

– Man kan använda dokumentet som en uppslagsbok, där man slår upp det som är aktuellt för förskolan just nu. Det finns också flera bilagor som kan användas som stöd i arbetet, säger Nourten.

Men det har också varit viktigt att ta in forskning och teoretiska begrepp. Heidi och Nourten menar att det har funnits en rädsla för forskning, men att det är viktigt att utnyttja forskningen för att få nya perspektiv på förskolan.

– De begrepp vi försöker lyfta hjälper oss att förstå språkutveckling och flerspråkighet på ett annat sätt, säger Nourten.

Tar tid att förändra

Det kommer ta tid innan det nya arbetssättet är implementerat på alla förskolor. Och det måste det få göra, säger Heidi.

– Att förändra ett förhållningssätt tar lång tid. Det är viktigt att arbetet leder till något som lever i vardagen.
Till att börja med ska alla förskolor arbeta med transkulturalitet och nyckelbegrepp. Nyckelbegrepp handlar om hur man jobbar med flerspråkighet när det kommer till ord och begrepp som förekommer i vardagen eller i förskolans projekt. Och det kan vara en utmaning.

– I förskolans uppdrag ingår att stödja barns modermålsutveckling parallellt med det svenska språket, men det finns en osäkerhet i hur arbetet ska gå till eftersom pedagogerna inte behärskar alla språk. Men man får använda sig av verktyg och ta hjälp av föräldrar. Familjerna blir väldigt viktiga, säger Nourten.

”Utforska språken” finns att ladda ner från Insidan. Eftersom forskningen går undan, kommer dokumentet att uppdateras en gång per år.


Heidi och Nourtens tips för språkarbetet

1. Ta lite i taget

Det går inte att förändra allt på en gång, så jobba med ett utvecklingsområde åt gången. Det här är ett långsiktigt arbete.

2. Använd begreppen

Börja använda de teoretiska begreppen, både i diskussioner och i praktiken. Var inte rädd för dem, utan tänk att de kan tillföra något till ert arbets- och tankesätt.

3. Ta hjälp av vårdnadshavare

Det går inte att veta allt som pedagog. Ta hjälp av dem som kan språken som pratas i barngruppen. Barnens vårdnadshavare kan vara en stor tillgång i förskolans språkarbete.

 

Text och foto: Åsa Kahn


Här kan du ta del av rapporten

”Utforska språken”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Heidi?