Resan mot arbetsro och lugn i en orolig klass

Christin Kupias var lärare för en klass i årskurs 1 som upplevdes som ”rörig”. Det var en orolig stämning i klassen och eleverna fick ingen arbetsro. Hon insåg att hon behövde göra något åt situationen och gjorde då något som ibland är det allra svåraste man kan göra – hon frågade om hjälp.

Annette Hellström arbetar på skolstöd med framför allt tal- och språkproblematik. Vid det här tillfället var hon i klassrummet bredvid Christins för att observera och stötta. Christin hade hört talats om Anette och chansade och frågade.
– Christin kom fram till mig och sa ”Jag behöver din hjälp!”, säger Annette.
– Och så hade jag en sån tur att hon hade tid att hjälpa mig! säger Christin.

Deras samarbete började med att Annette observerade klassen och Christins ledarskap. Efter en gemensam diskussion föreslog Annette några förändringar.
– Tipsen var enkla, konkreta och tydliga och passade mig och jag uppskattade dem mycket. Tillsammans med tipsen fanns en uppmuntran – ”Det här kommer du att fixa! Det här kommer att ordna sig!” Det kändes positivt och konkret, förklarar Christin.

Tydlighet och konsekvens

Tipsen kunde handla om hur man på ett tydligt sätt kunde synliggöra för eleverna vad som skulle göras, när det skulle göras, hur det skulle göras, hur länge det skulle göras. Hon fick även tips på hur man kan använda visuella signaler till exempel för hur högt eleverna får prata.
– Ofta på morgonen sitter den gula cirkeln på väggen och de får viska med varandra. Och sen kommer den röda upp och då ska de vara tysta och så startar samlingen, berättar Christin.
– Det gäller att vara konsekvent med de här sakerna. Om du låter den röda cirkeln vara kvar hela tiden så slutar alla respektera den. Det går jättefort! Det är där Christin är så bra i sitt ledarskap – hon är konsekvent och tydlig och auktoritär på ett respektfullt sätt, säger Annette.

Till sin hjälp har Christin även en Smartboard i klassrummet. Genom en klocka som räknar ner och en lista på vad som ska göras under den tiden minskar elevernas undringar och funderingar kring hur lång tid något kommer att ta eller när de får rast.

Efter att ha gjort ett antal förändringar märkte Christin snabbt en skillnad i hur klassen betedde sig. Frågorna om vad som skulle hända minskade. Oron lade sig lite.
– Det finns alltid några elever i en klass som har svårt med att organisera, strukturera och planera. De har svårt att komma igång och jobba! De behöver den här typen av strukturstöd, säger Annette.

Christin Kupias framför SMARTboardtavlan. Den röda cirkeln anger vilken volym som är tillåten i klassrummet och på SAMRTboardtavlan syns vad som ska göras och en timer som visar hur lång tid det är kvar innan det ska vara gjort.

Christin Kupias i sitt klassrum. Den röda cirkeln anger vilken ljudvolym som är tillåten i klassrummet och på SMARTboardtavlan syns vad som ska göras och en timer som visar hur lång tid det är kvar innan det är klart.

Förutsägbarhet viktigt

Annette och Christin fortsatte att träffas och Annette uppmuntrade Christin att öka elevaktiviteten och elevernas ansvar, samt att minska på rörelse i klassrummet. Det har Christin sedan arbetat vidare med på olika sätt – med bland annat bordsvärdar och materialkorgar på borden.

Allt material i Christins klassrum är noggrant sorterat och färgkodat. Eleverna i klassen vet på vilken plats de ska lämna svenskauppgiften, vilken färg matematikmappen har och var i klassrummet aktuellt material står.

– Förutsägbarhet och igenkänning. Det är jätteviktigt och underlättar för barnen att fokusera på ämnesinnehållet, säger Annette.

En del av undervisningen

Christins elever går nu i årskurs 2, men hon ser inte att det skulle innebära att de har mindre behov av de här metoderna och hjälpmedlen.
– Jag vill gärna fortsätta med den här modellen. Sen kan man ju alltid vidareutveckla, men nu är barnen med och de vet vad som gäller och det funkar. Formen är densamma men innehållet förändras. Det här är en del av min undervisning.

Idag finns ett lugn i klassen och både Christin och Annette vittnar om en stor skillnad från Annettes första besök.
– För mig har det här samarbetet betytt att jag som pedagog har känt mig trygg i de här förändringarna som jag har sjösatt i klassen. Jag har hela tiden vetat att jag har Annettes kunskap, erfarenhet och uppmuntran i ryggen och det är jätteskönt. Jag tror jag utstrålar det också och att barnen märker det – att jag tror på detta! Säger Christin.
– Det krävs mod för att ta emot hjälp! När man ber om hjälp blir man tittad på och granskad, det är inte alltid så lätt när man är sårbar, avslutar Annette.

Christins och Annettes tips för dig som har en orolig klass

  • Fråga om hjälp! Kontakta skolstöd eller någon lyhörd kollega som du har förtroende för.
  • Minska rörligheten i klassrummet
  • Öka elevaktiviteten – låt eleverna hålla i samlingen, utse bordsvärdar eller liknande
  • Strukturera materialet
  • Gör planering och tid konkret för eleverna
  • Försök hålla tempo i övergångarna mellan olika aktiviteter. Låt det inte dra ut på tiden.
  • Om du jobbar med handledning – var noga med att titta på vad som fungerar och sedan bygga vidare på det! ”För jag tycker faktiskt att lärarna gör ett fantastiskt jobb – varje dag! Och det behöver de höra ibland!”
  • När strukturen har satt sig – bygg relationer med vartenda barn. Det är relationerna som bär alltihop.
  • Använd inte lösryckta tips som du hittar på olika ställen – se istället till att få stöd i helheten (ledarskapet, strukturen, planeringen, organisationen), då blir det lättare för dig att tro på förändringen.
  • Sist men inte minst – kom ihåg att det GÅR att vända en klass i obalans!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Annettes och Christins samarbete för en lugnare klass?

Kontakta Christin genom att klicka på kuvertet!

Tipsa oss

Har du en kollega som har provat en ny metod eller arbetssätt i undervisningen?