Läs-och terapihundar som pedagogiskt stöd på Snättringeskolan

– Hundarna ökar motivationen och skapar trygghet hos elever i behov av extra stöd. Flera elever som regelbundet går till hundteamet har höjt sina skolresultat, konstaterar Yvonne Broberg, pedagog på Snättringeskolan och utbildad hundinstruktör.

Yvonne med hundarna

Hundarna Tess, Diego och Alex Sedan är hundarna licensierade terapihundar och diplomerade läshundar.

 

Det är förmiddag på Snättringeskolan. Yvonne Brobergs har varit ute på en promenad med sina dvärgschnauzrar Tess, Diego och Alex. På skolgården bildas snabbt en ring med ivriga elever som alla vill klappa och prata lite med hundarna, innan det är dags för nästa arbetspass.

Sedan drygt ett år utgör de tre dvärgschnauzrar, tillsammans med hundförare Yvonne Broberg Snättringeskolans hundteam. Hundarna är utbildade och licensierade terapihundar och hundteamet är en stödfunktion till elevhälsoteamet.

Idén till hundteamet fick Snättringeskolans rektor Nadja Melander under en studieresa i England.

– Där besökte jag en skolverksamhet, där man hade hundar som stöd till elever i behov av extra stöd. När jag kom hem tog jag upp frågan med vår pedagog Yvonne Broberg, som jobbat länge på Snättringeskolan och parallellt jobbar som hundinstruktör och uppfödare. Det ena har gett det andra, och vårt hundteam är numera en viktig del på skolan. Och hundarna är minst sagt poppis bland alla eleverna på skolan, och även bland föräldrar och övrig personal, intygar Nadja Melander, rektor på Snättringeskolan.

Inne hos hundteamet, som har ett eget avskilt rum i gymnastikbyggnaden, råder det nu lugn och ro efter dagens sista lektion. Hundarna ligger och snusar i soffan och ser ut att trivas bra med tillvaron.

– Den här rasen är extra lämplig för ett sådant här uppdrag. De är lugna och stillsamma, men samtidigt pigga och kan snabbt ändra tempo. De har en slags på- och avknapp, säger Yvonne Broberg, som gått en omfattande utbildning på Svenska Terapihundinstitutet i Stockholm, tillsammans med de tre hundarna. Sedan drygt ett år är hundarna licensierade terapihundar men också diplomerade läshundar.

Elever i behov av extra stöd

–Hit kommer i första hand barn som är i behov av extra stöd och anpassningar, samt lugn och närhet. Det kan handla om barn med olika kognitiva diagnoser, men även elever som behöver stöttas när det gäller motivation och självförtroende. Alla elever som kommer hit har också kontakt med elevhälsoteamet och speciallärare. Vi jobbar alltid i nära samråd med varandra, förklarar Yvonne och stryker vant en av hundarna över pälsen.

–Jag brinner för att kunna göra skillnad för barn i skolan. Med hjälp av hundarna ser jag tydliga resultat. Det är väldigt spännande och utmanande, säger hon och förklarar att det krävs tålamod, lyhördhet men även mod att gå lite utanför ”boxen”, säger hon och fortsätter:

–När eleverna kommer hit måste jag försöka känna in varje elevs specifika behov. Några kommer hit för att de har behov av mer ro, andra för att stärka sitt självförtroende exempelvis när det gäller läsning eller helt enkelt höja sin motivation inför skolarbetet, berättar Yvonne, som har lång erfarenhet av barn som behöver extra stöd.

Yvonne Broberg har jobbat i drygt 15 år på skolan, främst som elevstöd i klass för elever med funktionsnedsättningar. Sedan några år jobbar hon deltid på skolan, och parallellt med det som hunduppfödare av hundrasen dvärgschnauzer.

Läshundar värderar inte

– Vårt senaste grepp är att använda dvärgschnauzrarna som läshundar. Eleverna kommer hit och läser för hundarna. Hundarna bara finns där och lyssnar, helt utan kommentarer och krav. De värderar inte elevernas prestationer. Elever som har tufft med läsning i skolan känner sig trygga med hundarna. Det fungerar fantastiskt bra, säger Yvonne men poängterar att det även handlar om att hitta rätt i litteraturen.

–Läsningen måste vara lustfull och ge eleverna något tillbaka. Jag går ofta till biblioteket och får goda råd av barnboksbibliotekarier för att få böcker som passar till just en enskild elev.

När det gäller den motivationshöjande delen och anpassningar använder sig Yvonne av material som hon valt ut i nära samråd med speciallärare. Det kan handla om uppgifter i matematik eller svenska.

– Hundarna finns där hela tiden, och när vi klarat exempelvis några mattetal eller några övningar i svenska så gör vi roliga saker tillsammans med hundarna. Jag har olika spel och lekar som eleverna gillar, berättar hon och visar bland annat några mjukistärningar som hundarna lärt sig att ”slå”.

Yvonne pekar på att självförtroendet höjs hos elever när de i lugn och ro klarar uppgifter som hon valt.

–Det blir en slags aha-upplevelse när de klarar uppgifterna, vilket stärker självförtroendet. Hundarna finns där som en trygghet och en känsla av stöd. Vi planerar att låta elever både från trean och sexan göra nationella prov tillsammans med hundarna under nästa läsår. Erfarenheter har visat att det kan ha positiva effekter för eleverna.

Tränar socialt samspel

En annan effekt som samvaron med hundarna tydligt pekar på, är att eleverna blir lugna när de får vara hos hundteamet. Ett lugn som också märks i klassrummet. Yvonne pekar på att forskning visat att bland annat blodtrycket kan gå ner när man klappar en hund.

– Det vi sett är att samvaron med hundarna hos oss också har långsiktiga effekter. Även om det är väldigt mycket här och nu när vi har ”lektioner”, så ger det också eleverna fler redskap att handskas med olika situationer, säger Yvonne.

Det gäller inte minst det sociala samspelet, menar hon. Genom hundarna går det att ta upp svårare frågor som exempelvis rör mobbing, våld och otrygghet. Hundarna kan användas för att kanalisera saker som eleverna själva har svårt att ta upp eller sätta ord på.

Yvonne slår också fast att det inte finns några strikta mallar eller regler att arbeta efter om en elev ska ha pedagogisk och social nytta av hundteamet. Alla elever måste mötas individuellt, utifrån varje enskilt behov av stöd och hjälp.

–Varje elev och varje tillfälle är en utmaning. Jag måste hela tiden vara lyhörd för elevernas behov just i den stunden, men samtidigt ha en plan för vad vi vill uppnå med insatsen. De långsiktiga målen utformas av elevhälsoteamet, där vi alltid gör en bedömning för varje enskild elev.

För närvarande är det cirka 10 elever på skolan som kommer till hundteamet regelbundet. Under läsåret har ett 15-tal elever fått stöd och motivation där. Yvonne jobbar deltid på skolan och driver hundkennel på andra halvan. En kombination hon är nöjd med.

–Hundarna orkar bara halvdagar, sedan måste de få vara ”lediga”. De måste må bra för att vårt team ska fungera. Just den här rasen är extra tåliga, därför klarar de mycket samvaro och instruktioner. Och vid behov går jag fortfarande in och jobbar i klassrummen med enskilda elever. Då får hundarna stanna hemma, säger Yvonne och ropar några ord till de till synes däckade hundarna, som på mindre än en sekund är på benen och ivrigt snor runt.

–Det är det jag menar med av- och påknappen, säger Yvonne Broberg, tar ner kopplen. Arbetsdagen på Snättringeskolan för de fyrbenta vännerna Ajax, Tess och Diego.
är slut.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Yvonne?