Sneak peak på Huddinge Visar #2

Idag har bokningen öppnat till Huddinge Visar! Kanske är du intresserad av att jobba med flippat klassrum? Emma Åhnberg, förstelärare på Edboskolan, kommer att prata om just detta.

Emma Åhnberg

 

Hej Emma! Du ska föreläsa under rubriken ”Det flippade klassrummet”. Vad kommer besökarna att få ta del av hos dig?

Jag ska under min föreläsning berätta om hur jag arbetar med metoden ”Det flippade klassrummet”. Metoden går ut på att man som lärare vänder på innehållet i själva undervisningen. Som SO-lärare har många lektioner gått åt till att ha genomgångar och jag har känt en viss frustration över att tiden till fördjupning och diskussion tillsammans med eleverna fått för lite utrymme. När jag nu flippar min undervisning så får eleverna i läxa att se på mina inspelade genomgångar på nätet och kommer sen förberedda till lektionen för att ägna sig åt fördjupande uppgifter.

Vem tycker du ska boka ditt pass och varför?

Jag tycker att man ska gå på min föreläsning om man är intresserad av att, genom teknik, få mer tid till att interagera med sina elever och få dem att utvecklas ännu mer. Det flippade klassrummet är ett alternativ som hjälper elever framåt och ökar förståelsen för ämnet.

Vill du komma i kontakt med Emma? Skicka ett mail!