Sneak peak på Huddinge Visar #3

Bokningarna rasar in till Huddinge Visar, men än finns många spännande föreläsningar kvar att boka! En av dem är Susanne Hendels och Johanna Bollings föreläsning om hur man utvecklar förmågorna i matematik. 

Susanne Hendel

Hej Susanne och Johanna! Ni ska prata under rubriken ”Utveckla förmågorna i matematik” – vad betyder det?

Vi ska prata om vad förmågorna i matematik egentligen innebär och hur kan man arbeta och utveckla dem i matematikämnet.
Vi arbetar båda som matematikutvecklare, Johanna på Vårby skolor och Susanne på Östra grundskolan. Susanne har även uppdraget som kommunövergripande förstelärare i matematik.

Vi vill visa på några konkreta exempel på hur man skulle kunna arbeta med de olika förmågorna i matematik så att det blir begripligt och meningsfullt för eleverna. Vi har ofta stött på frågor kring hur man ska förklara för eleverna vad de olika förmågorna innebär och hur man på ett konkret sätt arbetar med dessa.

Letar man i ordböcker efter synonymer till ordet ”förmåga”, kan man finna ”talang”, ”duglighet”, ”läggning (för något)”.

I Lgr11 har man sammanfattat fem förmågor som eleverna ska utveckla i samband med matematik:
Problemlösningsförmågan, begreppsförmåga, välja lämpliga metoder, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.
Vi kommer att ge förslag på olika frågeställningar man kan utgå från, tips på appar och webbaserade sidor.

Varför tycker ni att besökarna boka just er föreläsning?

Vi tycker absolut att ni ska besöka vårt pass därför ni kommer få inspiration och tips på du kan arbeta vidare utifrån förmågorna så att eleverna också förstår!