Sneak peak på Huddinge Visar #4

Idag presenterar vi pedagogerna Sara Ekström och Melissa Muukka från Ladans förskola, som tar med barnen på skattjakt med lärplattan!

Sara Ekström och Melissa MuukkaHej Sara och Melissa! Ni ska föreläsa om ”Geocaching i förskolan”, något som kanske är okänt för många – berätta mer!

Vi kommer att berätta om hur det funkar, i praktiken innebär geocaching digital skattjakt med gps, som i detta fall utgörs av lärplattan. Just geocaching innefattar alla de tre prioriterade områden som förvaltningen har satt upp: språkutveckling, matematik och IT. Vi tar upp hur man kommer igång, vilka fallgropar vi har gått i och hur det går till rent praktiskt.

Vilka besökare tycker ni ska boka er föreläsning och varför?

Vi kan aldrig få för många tips om hur man praktiskt arbetar kring förskolans läroplan och just detta projekt lever upp till så många av våra strävansmål. Vi tycker att alla äventyrslystna och medforskande pedagoger ska boka in sig på vår föreläsning