Vinnarna i Årets pedagog 2017!

Tack för en fantastisk festkväll tillsammans med er på galan Årets Pedagog! Utifrån flera hundra nomineringar från kollegor, elever, chefer, invånare och vårdnadshavare utsågs åtta vinnare i fem kategorier. Arena Huddinge var också på plats för att dela ut sitt entreprenörskapspris.

Alla vinnarna på scenen
Vinnare Årets pedagog – förskolan

Johanna och Lina

Ingela Agerbark, Johanna Björkhage och Lina Dufvenberg , förskolan Daggkåpan, avdelning Selma

Pedagogerna på avdelningen Selma på Daggkåpans förskola inger stort förtroende och vägleder både föräldrar och barn på ett professionellt, engagerat och stabilt sätt. Med en genomtänkt pedagogisk verksamhet i mindre aktivitetsgrupper får barnen undersöka, bygga, röra på sig och skapa på ett lugnt och stillsamt sätt. Det gör att barnen lär sig samspela, prata och utvecklas tillsammans.


Vinnare Årets pedagog -grundskolan

Mikhael Mikalides

Mikhael Mikalides, Vårbyskolan

Med ett stort engagemang och ett genuint intresse för alla elever, får Mikhael barnen att skratta varje dag och att längta till skolan. Han uppmuntrar sina elever att tro på sig själva, har höga förväntningar och förmedlar att alla elever kan nå framgång. Med ett entreprenöriellt lärande och förhållningssätt utmanar han eleverna att göra det bästa av varje lärandesituation. Så arbetar en professionell pedagog!


Vinnare Årets pedagog -grundskolan

 

Amanda Carnlöf

Amanda Carnlöf, Glömstaskolan

Med ett stort intresse för sina elever utför Amanda sitt uppdrag som lärare med bravur. Hon är en engagerande lärare och har en unik förmåga att visa närvaro och respekt. Genom sin förmåga att bygga relationer och samtidigt ha ett tydligt pedagogiskt ledarskap visar Amanda hur en professionell pedagog arbetar.
Hon är alltid villig att dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor och när hon gör det lyfter hon dem och får dem att känna sig delaktiga, viktiga och betydelsefulla.


Gymnasieskola/vuxenutbildning

Andrea Nava Bohlin

Andrea Nava Bohlin, Östra gymnasiet

Andrea har förmågan att på ett tydligt sätt koppla samman mål, kunskapskrav och olika uppgifter på ett lättfattligt sätt för eleverna, samtidigt som de får högt ställda krav. Genom tydlighet och kreativitet ger hon eleverna en chans att lyckas och komma framåt. Andrea är en tillgång för hela skolan, en kreativ och stöttande professionell pedagog, som hela tiden utvecklar sin lärandemetodik.


Årets chef

Erik Hall

Erik Hall, Visättraskolan

Han är en närvarande, engagerad och stöttande chef som alltid har tid för sin anställda. Dessutom har Erik förmågan att ligga steget före vilket gör honom till en fantastisk och professionell skolledare.

Erik arbetar målmedvetet och systematiskt med prioriterad elevhälsa och trygghetsansvar på Visättraskolan där han på ett effektivt sätt fångar upp elever som behöver extra stöd och insatser. Som biträdande rektor och ansvarig för elevhälsan har Erik tagit Visättraskolan till nya höjder och tack vare hans arbete har skolans rykte förbättrats.


Arena Huddinges pris för entreprenörskap

Krister Thun, rektor på Sjödalsgymnasiet

Arena Huddinges pris för entreprenörskap tilldelas 2017 till en person som vågat testa nya sätt att öka kontakten mellan skola och näringsliv.
En person som öppnat dörrarna, bjudit in och förmedlat vikten av dialog och möten med världen utanför skolan för att förbereda eleverna för framtiden.
Denna handlingskraftiga man är en stor förebild för alla i skolan, men också för näringslivet i Huddinge och Södra Stockholm genom sitt sätt att koppla ihop skola och näringsliv och peka ut riktningen för framtiden.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*