Skapande skola i Huddinge – projekt HT 2018 – VT 2019

Under läsåret HT 2018 – VT 2019 har 3120 elever deltagit i 104 kulturprojekt tillsammans med åtta professionella kulturaktörer i Huddinge kommun. Projekten har utgått från temat ”Plats och identitet”.

Exempel på projekt

Torgteatern stod för Skapande skola-aktiviteten för Vistaskolan läsåret 2018-2019.

”Spela roll?” – forumteaterföreställning och gruppstärkande arbete med Torgteatern

“Spela roll?”, ett forumteaterprojekt på temat identitet, har genomförts med ett stort antal klasser under läsåret. Torgteatern spelade föreställningen ”Spela roll”, om orättvisor som eleverna kände igen från sin vardag. Föreställningen slutar när den roll som är mest utsatt ”förlorar” och spelas därefter upp på nytt. Denna gång får klassen delta aktivt genom att ropa ”stopp!” och gripa in när något inte är okej.

Eleverna får möjlighet att komma upp på scenen och pröva olika förslag till lösningar. Ni möter Torgteaterns Ingrid Sonnerby Ljungestig, som också är dramapedagog och Camilla Rensgård, som också är musikpedagog. Efter att eleverna fått se föreställningen får de aktivt delta i drama- och värderingsövningar som berör temat. Därefter får eleverna skapa egna korta forumteaterscener som de visar för varandra.

Reflektioner från Vistaskolan:

I Vistaskolans åk 4 kunde en majoritet av de 82 eleverna rekommendera projektet till andra elever. De gillade att arbeta med forumteater på tema identitet och samhörighet med andra/skolan som plats. Eleverna lärde sig att samarbeta och gå igenom en gemensam värdegrund.

Cirkus Cirkör gjorde en föreställning för Skapande skola i Huddinge läsåret HT 2018 - VT 2019.

Cirkus Cirkör – show och workshop

Efter att ha sett en spännande show fick klasserna delta i en cirkusworkshop som förutom det lustfyllda fysiska handlade om samarbete, tillit, att alla kan göra cirkus och att alla kan vara med. Cirkusen har en unik bredd – luft, akrobatik, jonglering och balans, och man för pröva på allt! Föreställningen visades i Subtopia och workshopen var på skolorna i gymnastiksalar.

Reflektioner från Rosenhillskolan:

Att få besök av Cirkus Cirkör gav oss möjlighet att erbjuda något som vi annars inte hade kunnat!

De övningar som eleverna fick prova på under lektionerna visade direkt genom hur eleverna fick ökat självförtroende när de klarade av att göra något som de inte trott om sig själv.

Det som är bra med Skapande Skola-aktiviteter är att våra elever får möta pedagoger som är experter på områden som vi i skolan sällan känner till. Det breddar elevernas erfarenheter och kunskaper på olika områden. Att jobba praktiskt (i det här fallet med kroppen och tidigare med bl.a. film) ger fler elever möjlighet att känna att de duger och det ökar deras självförtroende och självkänsla!

Reflektion från Vårbyskolan:

Vi har börjat förstå bättre att använda andra kommunikationsmedel än bara språket. Vi bör vara mer ”fysiska” i vår undervisning. Till exempel bör vi använda vår egen kropp som bil när vi undervisar om hur farten påverkar på bilens riktning i en skarp kurva.

Fabula storytellings Berättarrazzia – årskurs 4, 5, 6 och Förberedandeklass ihop

På en dag fick skolan närmare fyrtio berättelser – fabler, folksagor, myter och visdomshistorier från hela världen. Personalen förbereddes med en halv studiedag om det muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande. Razzian är för all personal och alla elever. Läs mer på: www.storytelling.se

Reflektioner från Kungsklippeskolan:

I samband med att vi hade Fabula hos oss så pratade vi om att vi ville göra berättandet till en del av vår undervisning i svenska. Två gånger om året uppmärksammas läsdagarna, vid nationella läsdagen på hösten och världsbokdagen på våren. Då tänkte vi låta eleverna träna in berättande sagor på samma sätt som vi fick göra i workshopen, och berätta för andra elever i tvärgrupper.

Projektet ”Här är jag” med Litografiska museet

Ett uppskattat samarbete med Litografiska museet är nu tillbaka! Detta projekt utgick från ”Plats och identitet”. De ville ihop med eleverna ta fram en karta, som skapade en känsla av tillhörighet och delaktighet, ett jag i ett sammanhang (med klasskompisar hemma i Huddinge).

I projektet fick de kunskaper om Litografiska museet och den litografiska tekniken. Under en dag i museets verkstad fick eleverna i halvklass, genom fyra lustfyllda och direkta grupparbeten kopplade till temat, kunskaper om litografi. Ville klassen sedan vara med i en gemensam utställning så hjälpte museet till att ordna och ha vernissage.

Läs mer på: http://www.litografiskamuseet.se/skolbesok/

Det är nu vi är här! Se dansföreställning och ha workshop

Detta var en föreställning på tema jämställdhet, där flickornas berättelser tar plats på scenen. Genom dans, text, film och elektronisk musik vävdes deltagarnas historier samman med historierna från kvinnorna som fanns före: mamma, mormor och farmor.

Eleverna har vid ett senare tillfälle haft en workshop med samtal där vi gör övningar kring jämställdhet och då de kan pröva på koreografin från föreställningen.

Koreografi/texter: Petra Howard. Dansare: Usha Balasundaram och Lena Yngvesson.

Lajvverkstaden – Vi går till ting

Lajvverkstaden kom ut till skolorna för en dag med sina lajvpedagoger och en mängd spännande rekvisita. Pedagogerna ledde introduktion till lajv, hade förberedelser med dramaövningar, samt genomförde ett lajv och avslutade med diskussion kring dagen. Till lajven ingick lärarhandledningar som lärare sedan redovisat att de använt sig av i fortsatt arbete inom ämnet historia.

”Vi går till ting” utspelade sig på ett medeltida ting. Här möts samhällsklasserna på helt olika villkor för att försöka skipa rättvisa. Lajvet är baserat på den äldre Västgötalagen. Eleverna har precis börjat en ny termin och får besök av en gästföreläsare från Australien. Men allt är inte som det ska, en magisk artefakt har blivit stulen från skolan.

Reflektioner från Mörtviksskolan:

Vi i åk 5 som hade besök av Lajvverkstaden fick mycket inspiration då ämnet var lätt att koppla med det vi läste om i skolan, medeltiden. Även de mest negativa eleverna blev motiverade och kunde senare göra kopplingar till det upplevda i klassrummets undervisning. Vi kan varmt rekommendera Lajvverkstaden och dess aktiviteter.

Dansföreställning och workshop med JELNEK dans

90°F dansföreställning omprövade vad det betyder att vara stark och gestalta hur nära relationer kan få oss att både bygga och rasera våra inre murar.  Eleverna deltog vid annat tillfälle i en dansworkshop, där vi pratade kring föreställningen och provade rörelser och hade gruppstärkande övningar.

Workshopen ägde rum på skolan. Medföljande lärare fick lärarhandledning anpassad efter åldersgruppen. Lärarhandledningen innehåller förslag på både för- och efterarbete kopplat till föreställningen och läroplanen för grundskolan.

Reflektion från Annerstaskolan:

Det blev en erfarenhet för eleverna att få se en föreställning och deltaga i workshop och uppleva att dans är hårt arbete.

Skapa film med VårFilm – Stephane Mounkassa och Stefan Sundin

VårFilm har i flera år arbetat med film genom sin tidigare förening ErFilm med skapande skola som grund. Det har varit allt från kortfilmer med mobbning som tema till rena musikvideoprojekt, där eleverna via musiken gjort låtar med ett ämne för att sedan spela in en musikvideo. Stephane och Stefan träffar ansvariga lärare för att diskutera ämne och utförande.

Vi skräddarsyr alla projekt och inget är det andra likt för att lärare och elev ska få ut så mycket som möjligt. Vi har tre träffar à 1,5 timme där vi skriver manus, filmar, klipper och till sist ser på varandras filmer. Eleverna gör allt själva med ipads från skolan med guidning och expertis från Stephane och Stefan.

Reflektioner från Snättringeskolan:

När man har experter på plats får vi som pedagoger tips och idéer på hur man kan jobba med ämnen som annars är svåra att hinna med att lära sig och fortbilda sig inom. I det här fallet visade Stefan och Stephane på olika exempel på hur man kan använda filmen inom skolans läroplan.

Vi arbetade med ämnet engelska, framför allt med detta centrala innehåll:

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Vi arbetade framför allt med dessa kunskapskrav:

  • I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Detta centrala innehåll och dessa kunskapskrav är sådant som vi ändå måste jobba med eftersom det står med i läroplanen. Nu fick vi tips om hur man arbeta med det genom att skapa filmer. Detta är något som jag absolut kommer fortsätta att jobba med även när det inte är inom Skapande Skola!

Reflektioner från Ängsnässkolan:

Eleverna var nöjda och stolta över sina filmer de gjorde. Arbetssättet som präglades av stort elevinflytande krävde att eleverna tvingades tänka igenom strukturen och fundera kring hur mottagaren uppfattade budskapet i filmen, vilket var väldigt utvecklande. De hade roligt samtidigt som de lärde sig att fundera i nya banor om hur man kommunicerar budskap i media.

Det skapade ett intresse för hur andra filmskapare eller mediaskapare kommunicerar sina budskap i vårt samhälle. Projektet skapade också situationer som utmanade elevernas förmåga att samarbeta och tänka ut lösningar tillsammans.

 

Kontakt

kultur@huddinge.se