Skapande skola

Vi presenterar varje vårtermin ett urval av kulturprojekt inför ramen för Skapande skola och temat ”Plats och identitet”. Ni lärare för mellanstadiet får ha en elevomröstning och välja från de olika projekten för att sedan söka till er klass. Kulturprojekten läggs ut här på www.pedagoghuddinge.se samt stängs när ansökningsperioden gått ut.

Vem får söka?

Alla klasser i årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6 i Huddinges kommunala skolor har rätt till ett projekt inom ramen för skapande skola per läsår. Du som ansvarig lärare för en klass gör ansökan.

Elever ska vara delaktiga i ansökan

För att söka projekt inom ramen för skapande skola ska elever vara delaktiga vid beslut om vilka projekt klassen söker för.

Sista ansökningsdag

Er ansökan ska vara oss till handa senast måndag 7 maj 2018. Besked till klassen kommer runt den 1 juni.

Kan jag söka för egna projekt?

Nej. Skapande skola kan endast sökas utifrån de kulturprojekt som presenteras på: www.pedagoghuddinge.se/boka-kultur.

Kan jag söka för fler klasser?

Ja, det går bra att söka för flera klasser i samma årskurs på en gång om alla är intresserade av samma projekt.

När måste projekten vara genomförda och hur redovisar vi?

Redovisa ditt kulturprojekt

Nu kan ni ansvariga lärare för klassen som haft kulturprojekt hösten 2016 eller denna vår 2017 enkelt fylla i och lägga till dokumentation (ni fotograferar i processen och sänder med bilderna), sänder in elevernas filmklipp (där ni anger ifall de vill vara med på dokumentationshemsidan eller bara för intern opublicerad redovisning). Sista datum att redovisa är 31 augusti 2017, men enklst är att redovisa direkt efter projektets slut. här klickar du för att hitta till redovisningen:

Redovisa ditt kulturprojekt

Alla nya skapande skola-projekt som ni ska söka nu under 2017 måste redovisas senast augusti 2018. Du kan fyller i redovisningen i e-tjänsten tillsammans med klassen.

Har din skola en arbetsgrupp med elever i åk 4-6?

En mycket viktig del i Skapande skola är elevdelaktighet. Alla skolor behöver ha en ”Skapande arbetsgrupp” som ska bestå av elever från de årskurs 4-6. Den skapande arbetsgruppen ska se utbudet och vara med vid beslutet om vilka projekt skolan ska jobba med. Använd utbudet på www.pedagoghuddinge.se/boka-kultur och länkar till filmklipp och bilder som presenteras för eleverna innan ni väljer projekt ihop.

Mer om elevdelaktighet

Inflytande och delaktighet i skolans arbete hör till skolans vardag genom nya skollagen, när man diskuterar inflytande över utbildningen i stort med eleverna kan man alltså inkludera Skapande skola. Ett enkelt sätt är att informera eleverna om kulturaktiviteterna i förväg och att prata om vilket syfte de har. Ett sätt att öka elevernas engagemang är att utse elevvärdar, som tar hand om besökande kulturaktörer, visar tillrätta och hälsar välkommen. Det kan öka intresset bland klassens övriga elever.


Koppling till Lgr 11 Estetiska perspektiv?

Utdrag ur Lgr: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”


Mer om Skapande skola

Skapande skola är en statlig kulturpeng som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola