Skapande skolaprojekt ht 2016-vt 2017

Höstterminen 2016-vårterminen 2017

Under året har 3200 elever deltagit i 113 kulturprojekt tillsammans med åtta professionella kulturaktörer. Projekten har utgått från temat ”Plats och identitet”.

Exempel på projekt

Animerad film med Pedagogiska designbyrån

I ”Skapa animerade filmer med Ipad” har Den Pedagogiska designbyrån utifrån temat värdegrund/identitet vävt ihop det med elevernas egna teman på film. Några valde skräck, andra valde mobbning och näthat. Några elever valde att vara med i filmen, men de flesta har gjort tecknade animationer.

Vårbyskolans lärare svar positiv till projektet: ”Så många var jättenöjda med ”Filmskapande”. Eleverna lärde sig att samarbeta, de utvecklade sina kunskaper i digital teknik och flera talanger kom fram. Elever som inte alltid kommer till sin rätt i skon skolvardag. Projektet gav mersmak!”


Se Utsäljeskolans  animerade film om mobbing och identitet.

För mer information om projektet

Projektet ”Berättelserna visar vägen” med Skrivsprånget

Skolorna har tillsammans med Skrivsprånget arbetat med en irländsk folksaga som de gestaltat, gjort skrivövningar utifrån och samtalat om. På några skolor har de valt att föra in projektet i sitt värdegrundsarbete.

För mer information om Skrivsprånget 

Föreställning och workshop med Teater Sláva

Föreställningar ”Eviga berg”, ”Den fula ankungen” och ”Klang och jubel” med Teater Sláva har visats på skolor för särklasser och särskilda undervisningsgrupper med efterföljande workshops. Lärare på Rosenhillskolan skriver:

”Våra elever som alla har någon form av funktionsnedsättning har genom Teater Slava vågat prova något nytt vilket vi med säkerhet tror har stärkt deras självkänsla. Elever som normalt sätt inte kliver fram hakade på skådespelarna från Teater slava och många deltog därför utanför sin normala komfortzon. Workshopen och den efterföljande teaterföreställningen Eviga Berg erbjöd eleverna möjlighet att uppleva känslor och stämningar men också att få pröva drama, rytmik och dans. Workshopen gav oss ny energi att fortsätta med forumspel och drama”.

För mer information om projektet

Projektet ”Vad tycker du” med Litografiska museet

Eleverna har tillsammans med Litografiska museets personal  i Huddinge gjort ett affischprojekt som involverar samhällskunskap och bild i nära samarbete med respektive lärare. Syftet med projektet är att eleverna ska våga ge ord och bild till sin åsikt eller reflektion och att använda den grafiska tekniken för att dela med sig åt andra. Vid tre tillfällen får eleverna kunskaper om den litografiska tekniken, dess historia och utveckling.

För mer information om projektet

Biografbesök med efterföljande filmanalys

Zitabiografen bjöd in Huddinges skolor till en privat visningar av filmerna ”Kick it”, ”Havets sång” och ”Den gröna cykeln”. Efter visningen hade pedagogerna efterföljande filmanalyser med eleverna utifrån jämställdhets- och identitetsfrågor. Årskurs 6 från Mörtviksskolan och Trångsundsskolans uppskattade upplägget. Det blev många intressanta samtal efteråt.

För mer information om projektet

Dansprojekt med Ingrid Olterman

Danspedagogen Ingrid Olterman kom på besök till klassrummen och höll i dansprojektet ”Om möjligt” som handlade om oskrivna regler och normer i skolan. Dansworkshopen har varit mycket populär och många skolor har valt att delta i projektet.

För mer information om dansprojektet

Föreställning med Orionteatern

Eleverna fick se Orionteaterns föreställning ”Bruset” som handlar om dagens nyhetsflöde, källkritik och tryckfrihet. Eleverna deltog i tävlingar och samtal då handlingen bygger på interaktiva delar. Efter föreställningen fick eleverna diskutera temat med skådespelarna och ställa frågor om yrket som skådespelare.

För mer information om föreställningen