Ungas kulturupplevelser och eget skapande

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Kulturgarantin ska ge alla elever som går ut årskurs 9 i Huddinges kommunala skolor en bred kulturell bildning

  • 5-åringar erbjuds en upplevelse eller workshop per läsår
  • Årskurs F–3 erbjuds en upplevelse eller workshop under höstterminen varje läsår
  • Årskurs 4- åk 6 erbjuds ett kulturprojekt genom Skapande skola
  • Årskurs 7- åk 9 erbjuds en upplevelse eller workshop under vårterminen varje läsår

Eleverna ska under sin skolgång få möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande. De får använda sina tankar och idéer i kreativa sammanhang och se hur samhället speglas och utvecklas genom konsten. En viktig del i kulturgarantin är att synliggöra kopplingen mellan kulturarv och samtid, men också plats och identitet.

I maj och november varje år presenteras kulturutbudet på www.pedagoghuddinge.se/boka-kultur. Varje årskurs erbjuds aktiviteter från en specifik kulturform. Du som är lärare bokar din klass till en aktivitet per läsår. Kulturgarantin är gratis för alla skolor och det framtagna utbudet räcker till att alla barn och unga i Huddinges kommunala grundskolor ska få en upplevelse eller workshop per läsår.