Konstverkstan på Fullersta Gård

Boka visning  och workshop i Konstverkstan på Fullersta Gård!

Konstverkstan är Fullersta Gårds pedagogiska verksamhet. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar, från förskola upp till gymnasiet. Konstverkstan ger möjlighet till upplevelse, reflektion och skapande genom konsten.

Konstverkstan ger historiska visningar, konstvisningar och workshops för skolklasser, från förskola upp till gymnasiet och Vux.


Historisk visning

Hör om husets spännande historia från 1600-talet fram till i dag och spännande berättelse om spöket Ester.

Konstvisning

Vi undersöker konsten tillsammans. Hur tolkar du konstverken? Hur inspirerar den dig? Det vi ser och upplever kan tolkas på många olika sätt. Läs mer om pågående och permanenta utställningar  för en idé om konsten klassen får uppleva.

Visning
Antal: 32 elever/grupp eller halv grupp
Längd: 30 minuter
Pris: Gratis för förbokade klasser.


Visningar och workshops

Workshops och visningar genomförs med utgångspunkt i de aktuella utställningar på Fullersta Gård. Efter visningen arbetar eleverna praktiskt utifrån  upplevelser av konsten. Vi utforskar olika material och tekniker och oftast arbetar vi utifrån specifika teman, Pågående teman. Workshop avslutas med en genomgång av elevernas bilder.

Det går bra att boka workshop i Konstverkstan utan visning och bara komma till en workshop. Vi erbjuder olika teman inom måleri, skulptur, teckning och trycktekniker. Teknikerna kan kopplas till flera olika ämnen och teman i skolan.

Visning och workshop
Antal: 16 elever.
Längd: 1- 2 timmar.
Pris: Gratis för förbokade klasser.

Kontakt och boka

E-post: nina.kerola@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 28
mejla till Nina när det gäller bokningar.

Adress: Fullersta Gård, Fullersta gårdsväg 18, 141 35 Huddinge

Boka skolprogram: onsdag–fredag kl. 9:00 eller 13:00
Du kan komma med gruppen på egen hand och besöka Fullersta Gårds utställningar: torsdagar kl 12–19 och fredagar kl 12–16.
Fri entré.

Se mer information om Konstverkstans pågående projekt under fliken för projekt och för skolor.

Webbplats: www.fullerstagard.se/konstverkstan