Konstverkstan på Fullersta Gård

Foto: Fullersta Gård

Konstverkstan är Fullersta Gårds pedagogiska verksamhet. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar, från förskola upp till gymnasiet. Konstverkstan ger möjlighet till upplevelse, reflektion och skapande genom konsten. Konstverkstan ger historiska visningar, konstvisningar och workshops för skolklasser, från förskola upp till gymnasiet och Vuxenutbildning.


Historisk visning

Hör om husets spännande historia från 1600-talet fram till i dag och spännande berättelse om spöket Ester.

Konstvisning

Vi undersöker konsten tillsammans. Hur tolkar du konstverken? Hur inspirerar den dig? Det vi ser och upplever kan tolkas på många olika sätt. Vi utgår från den pågående utställningen på Fullersta Gård: www.fullerstagard.se/utstallningar

Visning
Antal: 32 elever/grupp eller halv grupp
Längd: 30 minuter
Pris: Gratis för förbokade klasser


Visningar och workshops

Workshops och visningar genomförs med utgångspunkt i de aktuella utställningar på Fullersta Gård. Efter visningen arbetar eleverna praktiskt utifrån upplevelser av konsten. Vi utforskar olika material och tekniker och oftast arbetar vi utifrån specifika teman. Vi erbjuder olika teman inom måleri, skulptur, teckning och trycktekniker. Teknikerna kan kopplas till flera olika ämnen och teman i skolan. Workshopen avslutas med en genomgång av elevernas bilder.

Visning och workshop

Du kan boka workshop i Konstverkstan utan att gå på visning.

Antal: 16 elever
Längd: 1- 2 timmar
Pris: Gratis för förbokade klasser


Kontakt och boka

Mejla konstpedagogen Nina Kerola för att boka:
E-post: nina.kerola@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 28
Adress: Fullersta Gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge

Boka skolprogram:

Onsdag–fredag klockan 9.00 eller 13.00. Om du inte hittar ett datum eller en tid i bokningen som passar för er klass, går det bra att kontakta Nina för andra datum och tider.
Du kan komma med gruppen på egen hand och besöka Fullersta Gårds utställningar: torsdagar kl 12–19 och fredagar kl 12–16. Det är gratis att besöka utställningen.

Se mer information om Konstverkstans pågående projekt under fliken för projekt och för skolor:  www.fullerstagard.se/konstverkstan