Workshop i bild

”Huddingeprovet”
– i stället för nationellt prov i Bild

Datum och tid: Onsdag 30/11, kl.15.00-17.00
Osa senast: Tisdag 22/11 till yvonne.sonstrand@huddinge.se
Plats: Kvarnbergsskolans bildsal 409

Undervisningspaketen:

  • Serie-strip åk 6
  • Illustrationsuppgift åk 8

Program

  • Vi förbereder vårt upplägg av Huddinge-provet i Bild genom att förbättra Undervisningspaketen ”Seriestrip” och ”Illustrationsuppgift”. Det här kommer att utgöra underlaget inför en utvärdering av undervisningen och gemensam bedömning av elevbilder VT-17.
  • Hur gick det att arbeta formativt?
  • Är uppgiften inkluderande?
  • Hur utvecklar vi undervisningen avseende språkutveckling?

Varmt välkommen!

Yvonne Sonstrand
Kommunövergripande förstelärare i Bild