Lärplattor gör barnen stolta över sitt språk

De senaste finska barnprogrammen och nya finska ord. Lärplattor ger de finsktalande barnen på Äpplets förskola tillgång till en outsinlig bank av inspiration till att kommunicera och leka på sitt hemspråk. – Lärplattan är ett lustfyllt sätt att lära sig språk och ett bra verktyg för att ge hemspråk bättre status, säger Petra Petersen, forskare i pedagogik.

Winston Danska, Nelli Elgestad och Milla Elgestad sjunger en sång på finska. Högt och ljudligt tar de ton, sjunger och gungar med. Sången handlar om en fisk som ska lära sig simma, berättar Nelli. Barnen går på den finsktalande avdelningen Nalle på Äpplets förskola, tillsammans med 21 andra barn med finska som hemspråk. Här talar de finska med samtliga pedagoger, men ofta svenska med varandra.

Petra Petersen, som forskar i pedagogik och didaktik på Uppsala universitet, har studerat verksamheten på tre förskolor med finsktalande barn sedan ett och ett halvt år. Mest intresserad är hon av arbetet med lärplattor och hur de kan användas som en resurs för att barn ska få möjlighet att använda sitt hemspråk.
– De är ett jättebra verktyg som ger barnen tillgång till varierad kommunikation. Det är text, bilder, ljud, färg och form. Och det gör att barn i alla åldrar kan använda lärplattorna. Man måste inte kunna läsa eller skriva. Det räcker med att kunna tolka en bild.Lärplatta finska

Det är i forskningsprojektet ”Digitalisera-revitalisera” hon studerar arbetet med lärplattor. Med hjälp av medel från Landstinget har forskningsprojektet kunnat bidra med lärplattor och anordna workshops med berörda pedagoger. Alla förskolor med finsktalande barn i Huddinge har bjudits in att delta och i dag är tolv stycken delaktiga. Projektet handlar inte bara om att förbättra barnens finska, utan också om att barnen ska känna stolthet över sin bakgrund och sitt språk.
– Historiskt sett har andra språk haft lägre status än svenskan i skolor och i samhället. Många föräldrar har valt att inte prata finska med sina barn. Men det är viktigt för självkänslan att få utveckla sitt förstaspråk. Och lärplattor kan hjälpa till att höja statusen och lusten kring hemspråk. Barnen tycker aldrig att det är tråkigt när lärplattorna åker fram. Nelli visar en av sina favoritapplikationer på lärplattan. Det är ett finskt barnprogram som står bakom appen och här finns tillgång till en mängd spel som lockar och lär. Enligt Katja Nuutinen som är pedagog på Äpplets förskola ger apparna och lärplattorna barnen tillgång till modern finsk kultur som tidigare varit otillgänglig.
– Med lärplattorna kan vi titta på ny finsk musik på Youtube och vi ser nya finska barnprogram. Många av oss som jobbar på svenska förskolor flyttade från Finland för många år sen. Vi talar inte finska på samma sätt som de gör i Finland i dag och vi känner inte till dagens barnkultur. På det här sättet får barnen höra ”färsk finska”. Hon poängterar att lärplattan inte fungerar som en extra pedagog eller barnvakt. Den är ett verktyg som pedagogen kan använda för att hjälpa barnen framåt i språkutvecklingen och det är viktigt att en pedagog sitter med och pratar om vad som dyker upp på skärmen.
– Det ger ju också ett mervärde att prata om spelen. Och jag kan som pedagog välja att utveckla samtalen kring spelen så att det ger barnen ännu mer. Vi kan prata om vilka färger vi ser, eller vad som händer.

På schemalagd tid samtalar Nalles barn med hjälp av Skype med finsktalande barn på förskolor som inte har finska avdelningar.
– Det ger dem möjlighet att samlas kring sitt hemspråk. Med hjälp av lärplattan kan de guida sina vänner runt på sina egna avdelningar och berätta om vad de gör på sin förskola. Samtidigt ser de att de inte är ensamma om att tala ett annat språk, vilket stärker självkänslan, säger Petra Petersen.

Om projektet

Lärplatta finskaSyftet med forskningsprojektet Digitalisera-Revitalisera är att revitalisera det finska språket för finsktalande barn på svenska förskolor. Huddinge kommun är förvaltningskommun för finska som minoritetsspråk. Många av de finskspråkiga barnen går på förskolor där de endast talar svenska. Projektet ger dem möjlighet att utveckla sin finska.

 

Några bra applikationer och hemsidor för språkinlärning

 • Skype: Ett bra sätt att kommunicera med barn på andra förskolor, på det egna språket.
 • Skolverkets hemsida: Rubriken ”Tema modersmål” är en innehållsrik resurs att jobba med. Här finns bland annat bildlexikon där pedagogen kan utgå ifrån barnens intressen och översätta ord till ett specifikt språk.
 • Applikationen ”Explain everyting”: Med hjälp av den här appen kan barnen rita egna sagor och spela in berättelser som de kan visa för varandra.
 • Applikationen ”Bookcreator”: Barnen skapar en egen bok utifrån ett ämne de är intresserade av. Bilder kan hämtas från nätet eller från den egna bildbanken. Med egna talarröster blir det personliga böcker som barnen kan bläddra i.
 • Enkla bildlexikon: Det finns ett antal bildlexikon-applikationer som är et bra sätt att utöka ordförrådet, som till exempel ” Ordextra”.
 • YouTube: Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad kring modern barnkultur på hemspråket.
 • Applikationen ”Say Hi”: En språkapp med enkla fraser. Kan skapa lustfyllt samtal kring olika språk och hur man säger. Ett bra sätt att bygga stolthet och nyfikenhet runt språken.
 • Diverse sagoapplikationer: Många sagor finns som applikationer på olika språk. Ofta ger de barnen möjlighet att vara aktiva lyssnare, svara på frågor och styra handlingen.

Petras tips för lärplatteanvändning för att underlätta språkutveckling

 • För att skypa med andra förskolor, lägg upp ett tydligt schema där alla nummer finns tydligt nedskrivna. Det gör det lätt att komma igång.
 • Ha tydliga regler kring när och hur plattan används. Den ska inte slängas fram som en barnvakt.
 • En pedagog ska alltid sitta med och vara aktiv när lärplattan används. En pedagog kan berika ett spel genom att samtala med barnet om vad som händer och utmana barnet att spela på andra sätt än det vant sig vid.
 • Det är viktigt att projektet har ett syfte för att kunna använda plattans fulla potential. Vad är det du vill uppnå?

Läs mer

Forskningsrapporten Digitalisera Revitalisera

4 kommentarer

Kommentarrubrik

ingrid johansson

ingrid johansson

skall börja skypeprojekt mot andra förskolor med barnen. Nyfikenheten på andra länders språk och mångkulturalitet bland barnen. Känns som en bra början. men behöver lite mera info om hur. MVH Ingrid J Förskolan Syrenen

Svara

Kommentarrubrik

Anna Viklund

Anna Viklund

Hej Ingrid! Vad roligt med ett Skypeprojekt! Petra Petersen kanske kan guida dig till mer information - kontakta henne genom att klicka på kuvertet nedan. Lycka till!

Svara

Kommentarrubrik

Irene Padrón

Irene Padrón

jag tycker att det är en bra motivation för barnen och kan hjälpa för ett kognitivt utveckling inom språket.

Svara

Kommentarrubrik

Eduardo

Eduardo

Jag rekommenderar https://www.penpaland.com Android:http://app.appsgeyser.com/Penpaland

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om arbetet med lärplattor för att stärka barnens språkutveckling?

Kontakta Petra Petersen!

Tipsa oss

Har du ett spännande projekt i förskolan som du vill berätta om?