Nytorps mosse – en ny förskola inspirerad av Reggio Emilia och Birgitta Forsman

Att lokalerna vi vistas i tillsammans med barnen är betydelsefulla för hur vi arbetar är de flesta av oss överens om. Men hur viktigt är det? Och hur skulle lokalerna se ut om vi satte pedagogiken i första rummet? När den nya förskolan Nytorps Mosse skulle ritas hade förskolechefen Birgitta Forsman en viktig roll i processen. 

– Första gången förskolan Nytorps Mosse ritades var den väldigt konservativ, berättar Birgitta Forsman, förskolechef i Trångsunds förskoleområde. Barnen skulle tillbringa sina dagar i ett daghem med långa korridorer och mindre rum, som celler, när vad de behöver är mötesplatser och kommunikation. Den förskolan byggdes inte utan lades på is.

Det ökade behovet av förskoleplatser gjorde att man behövde komma igång igen med Nytorps Mosse. Då skrevs det in i planen att den skulle byggas utifrån Reggio Emiliainspiration. I det sammanhanget ombads Birgitta Forsman att vara med och dra upp nya riktlinjer för hur förskolan skulle se ut. Nu är förskolan beslutad med de ritningar Birgitta varit med att ta fram. Bygget beräknas vara klart i november 2015.IMG_0496bw2

Birgitta, som fått Loris Malaguzzipriset för sitt arbete med Reggio Emiliainspiration i Trångsunds förskoleverksamhet, berättar om arkitekten Bengt Drakenmark, som fick uppdraget att rita den nya förskolan. Han lyssnade in; de pratade tillsammans om läroplan och historiken kring förskolans uppdrag. Han ritade, läste på om Reggio Emilia och ritade om. Han var också på studiebesök i Trångsunds förskolor.
– Han tog fasta på de för oss viktiga nyckelorden för barnverksamheten om möten, kommunikation och transparens. Ljus och ljusinsläpp är viktigt också. Man kan tjata på barn att de ska gå till ett visst ställe, men tänder man en lampa så går de dit.

Vad mer är det som är viktigt när man ska bygga en förskola som stödjer Reggio Emiliainspirerat arbete? Birgitta tar upp tråden med mötesplats; det är torget som ligger centralt och de andra lokalerna, även ateljéerna, ska ha kontakt med torget. Det mesta ska vara synligt och skapa nyfikenhet hos barnen. En vägg är avdelad för att man ska kunna visa vad som hände dagen innan. Annan viktig information ska finnas där också. Kommunikation är nyckelordet. Föräldrar och pedagoger ska alltid passera torget på väg till eller från någon av de fem avdelningarna. På så vis blir alla delaktiga i hela verksamheten. Avdelningarna ska vara olika utformade så att de används efter behov. Birgitta trycker på att man inte ska boa in sig i en viss lokal, de ska användas för att följa barnens behov och utveckling.

När det gäller utemiljön berättar Birgitta att det är viktigt att den medverkar till samspel och goda möten. Det är vid gungor och cyklar det ofta sker konflikter så vi kommer att fokusera på naturliga lekmiljöer snarare än färdiga lekredskap som gungor och cyklar. Sen kommer det att finnas dagvatten, som barn och vuxna måste förhålla sig till. Det finns där naturligt och blir en del i den pedagogiska verksamheten.

Vilken betydelse tror du att lokalerna har för att man ska kunna utföra ett gott pedagogiskt arbete?

– Eftersom miljön talar till oss och påverkar oss så tror jag också att hur en lokal/förskola är utformad möjliggör eller begränsar oss. En av förskolans viktigaste uppgifter är möten och kommunikation. Nytorps mosse bjuder in till möten och samspel genom arkitekturen både vad gäller barn och vuxna. Hur vi sedan inreder våra förskolor och vilket material vi erbjuder har stor betydelse för vilka vi kan bli, svarar Birgitta och avslutar med en hänvisning till ett citat av Vea Vecchi som är atelierista i Reggio Emilia:

”Omtanken vi lägger ner då vi utformar och tar i bruk vår omgivning, uppkommer av och återspeglar den bild vi har av barn – vår människosyn, alltså grundstenen i den pedagogiska filosofi vi refererar till. Möblemanget är absolut väsentligt och återspeglar med noggrannhet vilken bild man har av barn och barndom” Vea Vecchi (2012)

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Kerstin Andren

Kerstin Andren

Så roligt och bra att man tar tillvara en god och hög kompetens från en förskolechef vid ett byggandet av en ny förskola. Ska bli spännande att följa henne och barnen i den nya miljön inne som ute. Önskar Birgitta lycka till med den nya förskolan. Kerstin

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om planeringen av Nytorps mosse?

Kontakta Birgitta Forsman!

Tipsa oss

Vet du om ett spännande projekt i förskolan som du vill berätta om?