Idrott och hälsa

Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun. Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa. Innehållet är ett gemensamt arbete för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunen.

På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver för att arbeta strukturerat med läroplanen i din undervisning.

Gå till Idrott och hälsa