Kommunövergripande förstelärare

Sedan 2014 finns det kommunövergripande förstelärare, KÖF:are, i grundskolan. De är anställda centralt på 20% och finns i följande ämnen:

 • Matematik: Sezin Imamovic, Mörtviksskolan och Annelie Gyllström, Trångsundsskolan
 • Sv/Sva: Amanda Carnlöf, Glömstaskolan och Björn Engman, Vistaskolan
 • NO/teknik: Henrik Ek, Vistaskolan och Mariann Kuusivouri, Utsäljeskolan
 • SO: Liselott Kihlander, Solfagraskolan och Emma Åhnberg, Edboskolan
 • Specialpedagogik:  Anna Bergklint, Kungsklippeskolan
 • Idrott: Robert Nygren, Kungsklippeskolan
 • Engelska: Cecilia Söderlund, Snättringeskolan
 • Bild: vakant
 • Slöjd: Marcela Astudillo, Solfagra/Vistaskolan
 • Hemkunskap: Linnéa Pettersson, Östra grundskolan
 • Moderna språk: Ann-Christin Wagner, Källbrinksskolan
 • Modersmål: Jabbar Ziadi, Tomtbergaskolan
 • Grundsärskola: Åsa Damberg, Solfagraskolan
 • Musik: Agneta Höglund, Solfagraskolan

 

Syftet med organisationen

Vi strävar efter ökad likvärdig och en ännu bättre undervisning för alla elever i kommunen, något som den här organisationen arbetar för. Utgångspunkten är att utveckla det kollegiala lärandet på skolorna men också mellan förvaltningen och verksamheterna.

Utgår från aktuella behov

Det är viktigt att uppdraget för KÖF: arna utgår från de specifika behov som finns på de olika skolorna och inom de olika ämnena för att det ska bli någon utveckling. KÖF: arna har därför kontaktpersoner på alla skolor som de jobbar mot. De genomför också centrala ämneskonferenser en gång per termin och ordnar workshops utifrån de önskemål. Många har efterfrågat workshops kring hur IKT kan utveckla undervisningen och förbättra resultaten.

Har hjälp av ”Undervisningspaketet”

Som utgångspunkt i sitt arbete har de ett material som kallas ”Undervisningspaketet”. Ett material som bygger på Skolverkets allmänna råd och som kan användas för att få med alla bitar i planeringen av den egna undervisningen.


 

Här kan du ta del av KÖF:arnas arbete och vad som är på gång

Här på Pedagog Huddinge finns KÖF-bloggen och bloggen Matematikutvecklarna där man kan läsa om det pågående arbetet.

På GAFE lägger KÖF:arna ut aktuellt material. Där hittar du tex undervisningspaketet. Materialet går att ladda ner.


 

Kontakta KÖF:arna

Det går utmärkt att kontakta KÖF:arna för tips och idéer. Det går också bra att höra av sig till Kerstin Zirath på utvecklingsenheten.

Loading