Konst som verktyg för lärande och utveckling

Ágnes Végh Blidlöv arbetar som fritidspedagog på Sjötorpsskolan och brinner för att alla elever på skolan ska få uppleva konst. Med avstamp i konsten pratar de om och bearbetar saker som får eleverna att reflektera över sig själva och sin omgivning. Hur lekte barn förr i tiden? Vad är tid och vem bestämmer över den? Vad säger vi med våra kläder? Vad behövs i en stad? – Att arbeta med konst ger barnen kreativitet, det är det som är hela vitsen! Man går inte efter mallen, man provar andra sätt. Det viktigaste är inte att du gör en fin grej, det viktigaste är att du lär dig något som du kan utvecklas av, säger Ágnes.

Agi_sjotorpsskolan

Ágnes har arbetat i flera år med att anordna konstprojekt för skolans alla klasser. Hon har letat efter passande projekt och ansökt om bidrag från Kulturrådets satsning Skapande skola . I förskoleklass och årskurs 1 brukar hon välja projekt i samråd med klasslärarna men de äldre eleverna får vara med i planeringen. I årskurs 3 brukar fokus ligga på drama, dans eller musik.

– Drama, dans och musik är så gruppfrämjande. Eleverna lär sig förstå att alla inte kan stå i centrum utan de måste samarbeta och jobba tillsammans för att det ska bli bra. Alla har sin roll och de måste vara fullständigt lyhörda gentemot sina klasskompisar för att allt ska fungera, säger Ágnes.

Konsten är ämnesöverskridande

Ibland när eleverna arbetar i sina konstprojekt frågar någon vad de egentligen har för lektion? Ágnes brukar då ställa en motfråga: Vad tycker ni själva? Svaren brukar variera. Allt från språk till geometri och historia.

– När vi arbetade med Piet Mondrian hade vi långa diskussioner innan de började med att själva skapa bilder. När någon elev undrade vilken lektion vi hade då kom vi fram till sex olika ämnen som vi hade berört under diskussionerna! Så vill jag att det ska kännas, att allt hänger ihop. Det finns inte isolerade ämnen i världen och livet. Allt hänger ihop och konst är ett så bra kit som håller ihop allt och gör det meningsfullt. De ska inte lära sig matematik för att göra klart matteboken, det finns verkliga syften med att kunna räkna. På det sättet tycker jag att konst har så stor påverkan på eleverna. Alla konstarter, inte bara bild.

Oftast får eleverna under ett konstprojekt besöka ett museum eller någon annan kulturverksamhet, gå en guidad tur och/eller skapa något själva under ledning av en konstpedagog eller liknande. När de kommer tillbaka till skolan ser Ágnes till att de arbetar vidare med frågorna och idéerna som kom upp under besöket. De fortsätter skapandet och diskussionerna.

– Efter ett projekt med Operan arbetade de vidare med musik. I samband med musik är det lätt att prata matematik. Och scenkonsten på Operan uppmuntrar till samtal kring bild. Språkutveckling kommer in när vi pratar om berättandet, att återge en historia, förklarar Ágnes.

Agi_sjotorpsskolan3

”Spöket har väckt massor av tankar och associationer hos eleverna. Flera av eleverna tyckte att det var rysligt med spöken, men eftersom de såg att det här spöket bara var hönsnät, gips och lakansväv upplevdes det plötsligt som ofarligt. ”

En klass var på Moderna muséet och såg utställningen Skulptur efter skulptur och blev väldigt fascinerade av skulpturen Ghost and a pool of blood. En grupp skapade ett stort spöke av gips på Moderna museets verkstad som sen ställdes ut i skolans bibliotek. Spöket har väckt massor av tankar och associationer hos eleverna. Flera av eleverna tyckte att det var rysligt med spöken, men eftersom de såg att det här spöket bara var hönsnät, gips och lakansväv upplevdes det plötsligt som ofarligt.

En klass var på Nordiska muséet i kulturprojektet Hemma i tiden och fick lära sig om hur barnens vardag såg ut vid förra sekelskiftet. De har mellan besöken bland annat fått tillverka leksaker som barn lekte med förr. Det kunde vara barkbåtar, lerkulor och trädockor. Nordiska muséet valde att ställa ut elevernas alster och sedan den 27 maj 2015 finns de med i utställningen på muséet.

Skapande skola och kulturgaranti

Reglerna för Skapande skola har ändrats och i år kan bara projekt som vänder sig till elever i årskurs 3-5 söka bidrag från Skapande skola. De andra årskurserna ska omfattas av kommunens kulturgaranti.

– Jag tror att det kan bli bra men jag tycker att det är viktigt att det inte bara blir ett nedslag med konst och kultur och sen försvinner det. Det måste lämna spår på något vis och tankarna som föds hos eleverna måste tas om hand, säger Ágnes.

Konst som metod för personlig utveckling

Ágnes menar att konst skapar diskussioner som ofta leder till personlig utveckling för individen och gruppen. Som exempel berättar hon om en kurs i Bollywooddans som helt ändrade gruppdynamiken i en klass. Även bildanalys kan leda till att man lär känna sig själv bättre, menar Ágnes.

– Reflektioner leder ofta till att man upptäcker saker om sig själv och då blir det lättare att delta i grupper, när man vet vem man är. Det är ju det som nästan alla måste jobba med livet ut, eftersom vi är föränderliga också! Man anpassar sig till sin omgivning och förändras. Just sådana här konstnärliga arbetsmetoder är väldigt spännande och utvecklande. Många konstnärer är ju självterapeuter eller hur? avslutar Àgnes.

Ágnes tips till dig som vill börja arbeta mer med konst i undervisningen eller på fritids

  • Börja med skräp! Det är så enkelt. Vi hade ett temaarbete om nordiska djur där eleverna först fick skriva om sina djur och sen bygga djuren med hjälp av skräp. Det blir konkret för eleverna och de får öva på att se förbi det uppenbara och istället se färger och former och möjligheter i det som till synes är värdelöst.
  • Klotter är också bra. Låt eleverna ta ett papper och klottra. När de har klottrat ett tag – vad ser de för mönster? Kan de skapa något mönster av klottret? Det är ett sätt att öva på att tänka annorlunda – det kan se värdelöst ut, men man kan göra något värdefullt av det.
  • Använd dig av naturen. Pinnar är jättespännande, man kan göra mycket med pinnar. Måla dem – de kan bli vad som helst! Sätt fast band på pinnarna och låt eleverna dansa med dem ute på gården. Sist vi gjorde så började eleverna att ställa sig i formationer och bygga upp en dans helt själva. Det kostar ingenting och kräver ingen förberedelse men ger mycket till eleverna.
  • Utnyttja Skapande skola! Ansök om bidrag därifrån. Det enklaste är att börja med utbudet som finns i häftet till Skapande skola. Men ser man att en klass är väldigt intresserad av något så prova att köra på det. Skriv ansökan och var noga med att beskriva varför man väljer just det projektet och hur det hänger ihop med läroplanen, så det inte bara blir en kul grej.

Läs mer

Skapande skola
Tjänsteutlåtande om kulturgaranti

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Ágnes och Sjötorpsskolans arbete med konst i undervisningen?

Kontakta Ágnes!

Tipsa oss